Počínaje školním rokem 2014/2015 opustilo gymnázium tradiční papírové třídní knihy a přešlo na elektronické řešení. Kromě jiného by měla tato změna přinést studentům i jejich rodičům lepší informovanost o tématech vyučovácích hodin, domácích úkolech a zameškaných hodinách. Všechny tyto informace, stejně jako elektronickou klasifikaci, najdou studenti i rodiče v systému Bakaláři na webu školy.
Zpět