Tento projekt je společnou aktivitou krajů a byl schválen Radou Asociace krajů České republiky. Jeho cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních, středních a vyšších odborných škol, ale také jejich učitelé a rodiče. http://www.kpbi.cz/
Zpět