Zadání prvního tématu:

MÁME SE BÁT VÁLKY?

Letos se ve světě něco podstatného změnilo. Západ a Rusko se dostaly do vážného konfliktu. Mír, který Evropanům připadal tak samozřejmý, se ukazuje jako nečekaně křehký. Bude válka? Zachvátí i Česko? Jak by vypadala? A kdo by za co vlastně bojoval?

1. Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete (nemusíte) se inspirovat některou z následujících podotázek:

– Bojíte se války, nebo máme dostatečné záruky toho, že se nevrátí?
– Za které hodnoty má dnes cenu válčit?
– Byli byste ochotni jít bránit Česko? Jste na to připraveni?
– Jak by vypadala válka ve třetím tisíciletí?
– Měla by se znovu obnovit základní vojenská služba?
– Kdo je ve sporu o Ukrajinu agresor, kdo oběť?
– Máme mít strach z Ruska? Proč?
– Souhlasíte s tím, jak se ke konfliktu stavějí čeští politici?
– Je naše členství v NATO větší zárukou míru?
– Bavíte se o těchto věcech doma?

2. Kromě toho Vás všechny – bez ohledu na vybrané téma – prosíme o odpověď na stejnou anketní otázku (napište ji pod text Vaší práce): „Hrozí podle Vás Evropě v následujícím desetiletí válka?”
ANO – NE – NEVÍM

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.
Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.
• Příspěvky můžete zasílat do 1. 10. 2014.
• Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
• Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
• Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
• Všechny příspěvky zasílejte na adresu vaisova@gfp.cz, nebo přímo na studenti@mafra.cz

Zpět