Památník Terezín

 vyhlašuje na rok 2015 XXI. ročník literární a IX. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

„…a na troskách ghetta budeme se smát…“

Název letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín pochází ze závěru neoficiální hymny terezínského ghetta, jejímž autorem je jeden z jeho nejvýraznějších divadelníků Karel Švenk.

Umění v terezínském ghettu leckdy dávalo vězňům (tvůrcům i ostatním) naději a sílu do života. Posilovalo je ve víře, že nacismus bude poražen a oni osvobozeni. Herečka a bývalá nucená obyvatelka Terezína Jana Šedová v roce 1962 o těchto na vlastní kůži prožitých pocitech napsala: Ztráta pocitu vlastní lidské důstojnosti lámala vězně nebezpečněji než hlad, těžká práce a špatné zacházení. A takové divadelní představení dovedlo často zázračně stmelit řadu bezejmenných transportních čísel (…). Kousek toho pocitu si však člověk odnesl do své studené ubikace. Taková jiskřička svítila a hřála po řadu dní.“

Myslíte, že byste se v takovéto mezní situaci, kdy je člověk na hranici mezi životem a smrtí, dokázali sami zapojit do nějakého divadelního nebo hudebního představení, abyste dali sílu svým kamarádům? Co by Vás jako diváky divadelních představení či koncertů v těžké životní situaci nejvíce posílilo? Dodala by vám umělecká tvorba (divadelní, hudební, výtvarná) skutečně naději, nebo dokonce i sílu pro další etapy vašeho života, a to nejen v Terezíně?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.                     žáci 1. – 5. ročníků ZŠ

II.                   žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.                 studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I.                     žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II.                   studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 17. dubna 2015. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Počet zasílaných děl z jedné organizace – školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2014 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo                   500 Kč

2. místo                   400 Kč

3. místo                   300 Kč

4. – 5. místo            200 Kč

6. – 8. místo            100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín
Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304
411 55 Terezín

     
tel.: 416 782 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Zpět