Program:
1. Informace o organizaci AVES 2014 (studenti kvinty B).
(informují zástupci ve svých třídách)

2. Žádost sexty B o přemístění šatních skříněk do třídy.
(řeší vedení školy do příští schůzky)

3. Diskuze o možnosti natáčet si na GFP v určitém místě budovy studenou vodu k pití, na záchodech teče vlažná. (řeší vedení školy do příští schůzky)

4. Student Chvojka žádá pro septimu A větší odpadkový koš. (řeší student Chvojka)

5. Žádost o opravu zámků na WC. (řeší vedení školy a p. školník do příští schůzky)

6. Septima B žádá o opravu dveří ve své kmenové třídě. (řeší p. školník do příští schůzky)

7. Sexta A předložila návrh na nošení školních stejnokrojů. (řeší zástupci ve svých třídách, závěr na příštím zasedání)

8. Vedení škokly předkládá nabídku na využití školního klubu a školní zkušebny. (informují zástupci ve svých třídách)

9. Zástupci tříd v tajném hlasování zvolili předsedu (Lucka Hájková 7B), místopředsedu (Tomáš Chvojka 7A) a jednatele školního parlamentu (Anna Kὄpellová 3A).

10. Příští schůzka parlamentu bude 7. 1. od 14:00 ve zkušebně pod hudebnou.

Zpět