Zadání druhého tématu:

Česko: Západ, nebo Východ?

Patří Češi na Východ, na Západ, jinam, nebo nikam? Kam se svým životním stylem řadíte vy?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Jste Evropané, západní, či východní studenti? Proč? Jak se to pozná?
2.      Máte zkušenost s tím, jak jsou Češi vnímáni za hranicemi?
3.      Kdybyste měli žít v zahraničí, kterou zemi byste si zvolili a proč?
4.      Co se v Česku změnilo za posledních 25 let a jak tento vývoj hodnotíte?
5.      Je důležité, aby se Češi zařadili na Západ, na Východ, případně jinam?
6.      V čem se Západ a Východ liší především? Jaké jsou jejich hlavní hodnoty?
7.      Jak vnímáte aktuální konflikt mezi Evropou a Ruskem? Kde Češi v tomto sporu mají stát?
8.      Vnímáte některá období novodobé historie jako ta, kdy se Češi rozhodli špatně?
9.      Jste hrdí na to, že jste Češi? Proč?
10.  Se kterými zeměmi by mělo Česko zejména spolupracovat a které jsou pro ně naopak hrozbou?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 15.4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz

Zpět