Klub přátel Gymnázia Františka Palackého děkuje všem rodičům a podporovatelům, kteří přinesli na akci Majáles do stánku Klubu, napečené sladké a slané pečivo. Poděkování patří také sponzorům.
Zpět