Informace pro studenty vyššího gymnázia!!! Tradiční setkání s absolventy na téma přijímací zkoušky a studium na VŠ proběhne 13.1. 2017 v 14:00 v PFB.
 
Zájemce o studium na naší fakultě (1. LF UK) by mohl zajímat den otevřených dveří, který spadá na 7.1.2017. Jelikož je to před naším setkáním, tak jim, prosím, vyřiďte moje srdečné pozvání. Program bude probíhat simultánně v několika posluchárnách, já budu na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32 (budova děkanátu), Praha 2, 2. patro – vpravo, číslo dveří 3.073. Rád zájemcům ukáži po přednášce kampus, laboratoře nebo cokoliv jiného. Tomáš. P. Mirchi
Zpět