Gratulujeme studentovi Janu Žemličkovi ze septimy B, členovi Studentského trenérského centra Microsoft, k úspěšnému složení zkoušky Microsoft Office Specialist: PowerPoint 2016, ve které prokázal dovednosti v používání aplikace Microsoft PowerPoint v několika disciplínách.
Microsoft Office Specialist je systém mezinárodně uznávaných zkoušek z kancelářského balíku Microsoft Office. Jejich držitelé jsou schopni efektivně využívat schopností jednotlivých aplikací a mají přednost při výběrových řízeních.
Zpět