Po dvou letech Honza Žemlička z oktávy B spolu s dalšími 21 studenty z České republiky slavnostně završil své působení v programu Microsoft Studentské Trenérské Centrum. V rámci něj měl mimo jiné možnost spolupracovat na mnoha projektech, poznal lidi z praxe z různých technologických společností, prostřednictvím stáží už jako středoškolák vyzkoušel práci v nadnárodní korporaci a v neposlední řadě si intenzivně rozšířil technické a měkké dovednosti.
Na našem gymnáziu pomohl s nasazením Office 365, o čemž také vypracoval absolventskou práci, kterou úspěšně obhájil s červeným diplomem.
Děkujeme Honzovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu štěstí v dalších aktivitách!
Zpět