V době uzavření škol pro žáky je na GFP
v pracovních dnech od 9 do 11 hodin
možno kontaktovat telefonicky (315 68 42 34),
ev. osobně sekretariát školy.

Zpět