V pondělí 24. a úterý 25. října 2023 proběhly na GFP za podpory Erasmu+ projektové dny, ve kterých se všichni vyučující se svými studenty napříč ročníky zaměřili na různé aktivity související s naší školou. Jedním z těchto témat bylo Vytváření informačních panelů zaměřených na rekordy, úspěchy a sportovní zajímavosti, a jejich následné zpracování v psané i elektronické podobě. Přestože to byla činnost časově i psychicky poměrně náročná, protože bylo nutné vyhledat z různých zdrojů maximum různých informací, studenti vyššího gymnázia se jí zhostili na výbornou. Výsledky jejich práce tak budou moci ve škole vidět všichni. Velký dík patří nejen studentům, ale i kolegyním Švermové a Líhové-Legnerové, bez nichž by tento projekt nebyl tím, čím je.