VERŠOBRANÍ 2016

Ve středu 23. listopadu proběhlo v malém sále Společenského domu v Neratovicích každoroční Veršobraní. Akci moderoval Jan Hurdálek (7.B) a zúčastnil se i pěvecký sbor, který měl v průběhu vyhlašování několik vstupů.

Bylo zvoleno celkem 5 kategorií, jednou z nich bylo vyhlášení vítězů internetového hlasování.

Za 1. kategorii na 1. místě Postránecká V. (1.A)
2. místo Votipka V. ( 2.B)
3. místo Růžičková K. (1.A)
4. místo Ježková E. (2.A)

2. kategorie – 1. místo Havlíčková A. (4.A)
2. místo Zítková A. ( 3.A)
3. místo Bartoňová K. (3.B)
4. místo Dudková D. (3.B)

3. kategorie – 1. místo Trhoňová Š. (6.B)
2. místo Lebeda M. (5.A)
3. místo Francová S. (5.A)
4. Tesařová V. (6.B)

4. kategorie – 1.místo Fričová V. (8.B)
2. místo Lebeda V. (8.B)
3. místo Šafář M. (7.A)
4. místo Malý M. (8.B)

V internetovém hlasování : Ježková E., Fričová V.

 
Atmosféra při vyhlašování byla příjemná nejen díky skvělým uvaděčům, ale i přítomnému publiku, který vyhlášené účastníky odměňoval zaslouženým potleskem. Jako každý rok, bylo i letošní Veršobraní velmi povedené.
 

VERŠOBRANÍ GFP 2016 – 4. ročník

VERŠOBRANÍ  GFP 2016 – 4. ročník
v rámci celorepublikového festivalu Den poezie (13. – 27. 11. 2016) na počest narození K. H. Máchy s názvem
Žádný člověk není ostrov
(GFP se přihlásilo k projektu www. denpoezie.cz)
Téma:  Žádný člověk není ostrov  (Inspirace verši Johna Donna, renesančního básníka, současníka známějšího W. Shakespeara)
Forma: výtvarná (grafická, experimentální) poezie, klasická poezie, básnická povídka
Termíny:
17. 10. – 23. 10. 2016
termín odevzdání studentských soutěžních prací  (práce opatřené jménem, příjmením, třídou a názvem školy posílejte elektronicky na adresu  versobrani@gfp.cz) a zároveň odevzdávejte v psané podobě k rukám prof. Hany Noskové (platí zvl. pro grafickou poezii).
Studentské hlasování proběhne přes internet.  
24. 10. – 6. 11. 2016  hodnocení poroty – češtináři z GFP, kolegové z oslovených a zúčastněných neratovických škol, zaměstnanci Městské knihovny Neratovice
Kritéria hodnocení :
věková pásma:
1.)prima, sekunda NG, 6., 7. třída ZŠ   
2.)tercie, kvarta NG, 8., 9. třída ZŠ       
3.)kvinta, sexta VG, 1., 2.ročník SŠ
4.)septima, oktáva VG, 3., 4. ročník SŠ
kategorie: jednotlivci, popř. absolventi
– hlediska hodnocení: estetická invence, obsahová a formální složka
23. 11. 2016  přehlídka soutěžních prací a vyhlášení výsledků v předsálí neratovické knihovny SD
Předání cen: 
a) věcné ceny pro vítěze – knihy, upomínkové předměty
b) básnický večer se svíčkami a pouštěním vytvořené poezie v papírových loďkách
c) ??? plavba parníkem po Labi s básnickou seancí ???

VERŠOBRANÍ NA GFP

Gymnázium Františka Palackého se rozhodlo přidat k festivalu Dny české a mezinárodní poezie, který je organizován sdružením Společnost poezie. Tento rok bylo hlavním tématem Vášeň a popel, což bylo i hlavní motto soutěže nazvané Veršobraní GFP 2013, jež byla pro studenty gymnázia skvělou příležitostí ukázat svůj talent. Samotné přípravy se zhostily profesorky Mgr. Hana Nosková a Mgr. Ivana Šafránková.
 
Mladí básníci dostali za úkol napsat báseň na již zmíněné téma, celkem se zúčastnilo asi 37 studentů a hodnotící komise, složená z vyučujících školy, měla možnost se seznámit se zajímavými motivy a originálními zpracováními. Z velkého počtu soutěžících komise vybrala zástupce tří kategorií, kteří pak svá díla přednesli na veřejném čtení, jež prověřilo i recitační schopnosti mladých poetiků. Akci doprovázel i pěvecký sbor gymnázia pod vedením prof. Šafránkové. Nakonec porota vybrala následující vítěze:
 
I. kategorie (primy, sekundy, tercie): 3. místo Anna Köppelová, 2. místo Maxim Lebeda a 1. místo Veronika Nováková.
 
II. kategorie (kvarty, kvinty): 3. místo Tereza Kostková, Sára Žabová a Laura Vlčková, 2. místo David Fajt a Štěpánka Petričáková, 1. místo Viktorie Fričová.
 
III. kategorie (sexty, septimy, oktávy): 3. místo Lukáš Fogl, 2. místo Jan Cvach a 1. místo Jakub Novák.
 
Klub přátel gymnázia poskytl všem účastníkům Veršobraní GFP 2013 velice zajímavou cenu, a to prohlídku Prahy nazvanou Po stopách českých básníků, v níž nechyběla ani návštěva básnické mekky kavárny Slávie, kde si začínající básníci mohli dát čaj jako inspiraci pro další verše. Průvodcem jim byla prof. Nosková, profesionální pražská průvodkyně.
 
Pozitivní atmosféra celé akce nadchla účastníky i organizátory natolik, že nehodlají usnout na vavřínech, mají totiž v úmyslu na Gymnáziu Františka Palackého zavést novou tradici a dát světu nové literáty.

Veršobraní 2015

Záznam od Jakuba Rozbouda (6. A) ze slavnostního vyhlášení Veršobraní 2015.
{youtube}F5crPgMisVY{/youtube}

Zpět