Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

přijme středoškolské učitele na plný úvazek:

a) aprobace matematika, s možnými kombinacemi biologie, fyzika, chemie, informatika
b) aprobace tělesná výchova
c) aprobace španělský jazyk

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zasílejte poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz, případně volejte na telefonní číslo 315 68 42 34.