V letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů  i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia. V odpolední části  vyhodnotíme testy a  poskytneme zpětnou  vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně  vysvětlení správných odpovědí).

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou ve dvou termínech s různými testovými otázkami: 6. 1. 2018 a 3. 3. 2017. V obou případech s následným harmonogramem: 8:00 až 11:50 (dopolední část) a 14:00 až 16:30 (odpolední část). V případě výrazného převisu zájemců vypíše škola ještě třetí termín na druhou polovinu března.

Cena za jeden termín je 200 Kč za žáka, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky (odkaz ke stažení) a jejím zasláním na e-mail sochorova@gfp.cz do 5. 1. 2018 do 12:00 pro první termín, do 2. 3. 2018 do 12:00 pro druhý termín. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 60, z tohoto důvodu Vám musí být přihláška zpětně potvrzena. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto v obou termínech.