Za přispění Spolku přátel GFP částkou 18 tis. Kč škola pořídila 4 nové switche, které nahradly již výkonově nevyhovující zařízení z roku 2004–2006. Nová zařízení mají dostatečnou rezervu výkonu i volných portů, aby zvládala stále se zvyšující zatížení školní sítě (nejen) mobilními zařízeními a narůstající rychlostí připojení školy do internetu, stejně tak jako rozšiřování sítě o další přípojná místa v budoucnu. Děkujeme.

2 x US-48 a 2 x US-24
Zpět