Od 18. září roušky ve všech prostorách školy

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení, nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Menu č. 1 ve školní jídelně

Od čtvrtka 17. 9. do pátku 25. 9. se bude ve šk. jídelně vařit pouze menu č. 1, a to z důvodu nemoci. Děkujeme za pochopení.

Zpět