Volba nového vedení Spolku přátel GFP Neratovice

Na jednání zástupců Spolku přátel GFP, které se konalo 04.12.2018, došlo k volbě nového předsednictva Spolku na další tříleté období. Předsedou Spolku byl zvolen pan Libor Novák, místopředsedy paní Sylvie Bartoníčková a pan Pavel Kovařík. Aktuální složení výboru Spolku přátel GFP je zveřejněno na webových stránkách gymnázia v sekci Spolek přátel GFP/Výbor.

Spolek přátel GFP
Datum: 11. 12. 2018

Schválený rozpočet Spolku přátel GFP na školní rok 2018/2019

Na svém jednání 06.11.2018 schválili zástupci Spolku přátel GFP Neratovice rozpočet Spolku pro školní rok 2018/2019. Tento rozpočet byl předložen a následně schválen Členskou schůzí Spolku GFP, která se konala 15.11.2018 při schůzkách rodičů na Gymnáziu F. Palackého. Rozpočet Spolku pro aktuální školní rok je zveřejněný na webových stránkách gymnázia v sekci Spolek přátel GFP/Zprávy o hospodaření.

Spolek přátel GFP
Datum: 30. 11. 2018

Pomůcka pro studenty při přípravě projektů Cena ředitele Lach-Ner

Na základě diskuze mezi zástupci Spolku přátel GFP a studenty neratovického gymnázia vznikl nápad vytvořit  jednoduchého průvodce, který studentům napoví, jak projekty připravované pro další ročník Ceny ředitele Lach-Ner strukturovat a na co si dát při psaní projektu pozor. Zástupci Spolku tento jednoduchý dokument připravili a pevně věří, že může napomoci studentům v okamžiku, kdy se rozhodnou projekt zpracovat.

2. ročník Ceny generálního ředitele Lach-Ner na Gymnáziu F. Palackého

Spolek přátel GFP Neratovice přispěl finanční podporou ve výši 5 000,- Kč, která byla rozdělena mezi studenty neratovického gymnázia, kteří v průběhu školního roku zpracovávali a následně ve čtvrtek 31. května 2018 prezentovali své projekty s přírodovědným zaměřením v druhém ročníku Ceny generálního ředitele Lach-Ner s.r.o.. Zástupci Spolku přátel GFP  by rádi poděkovali zúčastněným za úsilí vynaložené při zpracování projektu a popřáli hodně úspěchu při dalším studiu.

Článek je převzatý z 9. čísla Listy města Neratovice, vydaných v září 2018.

Spolek přátel GFP
Datum: 24. 9. 2018

Zpět