Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy budeme hromadně vracet  na účty první týden v červenci 2020.

Informace k podobě výuky a provozu školy v závěru školního roku

a. Distanční výuka primy–septimy
Pokračuje do 30. 6. 2020.

b. Distanční výuka oktáv – nematuritní předměty
Pokračuje do 30. 4. 2020.

c. Distanční výuka – maturitní předměty
Pokračuje do 27. 5. 2020.

d. Prezenční výuka – oktávy
Od 11. 5. do 27. 5. 2020 pouze v maturitních předmětech (bude probíhat příprava na maturitní zkoušku v malých skupinách – do 15 žáků – dle maturitního rozvrhu).

e. Hodnocení oktáv v druhém pololetí, ukončení klasifikace
27. 5. proběhne on-line klasifikační porada oktáv.

Studenti neklasifikovaní v prvním pololetí musí ukončit klasifikaci do 22. 5. 2020.

f. Uzavření klasifikace, termíny maturit a přijímacích zkoušek

Čekáme na manuál MŠMT a prováděcí vyhlášky k zákonu č. 135/2020 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Termíny maturit, stejně tak podoba ročníkových a maturitních vysvědčení budou upřesněny.

Plán akcí

Upozorňujeme, že po dobu uzavření škol neplatí akce, které jsou vidět na webu a v Bakalářích v Plánu akcí.

Školní psycholog k dispozici

I během období uzavřených škol je možnost využití služeb školního psychologa.

Hana Grohmanová, psycholog@gfp.cz, 602 40 08 43

Zpět