GFP hledá učitele fyziky a tělocviku

Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

přijme od 1. 9. 2021 středoškolského učitele:
a) aprobace fyzika, s možnými kombinacemi MAT, IVT, CHEM
b) tělesné výchovy

 

Požadujeme:

  • vzdělání ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
  • občanskou a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

  • práci na plný úvazek
  • platové ohodnocení odpovídající 12. platové třídě dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • pro učitele fyziky jednáme s Městským úřadem Neratovice o poskytnutí bytu

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zašlete poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz do 30. 4. 2021.

Vyhlášení přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450 na základě § 60 a § 61, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 353/2016 Sb., o přijímacím ke střednímu vzdělávání v platném znění

 vyhlašuje přijímací řízení

pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Neratovice do oboru vzdělávání:

Gymnázium (osmileté) – pro žáky 5. tříd ZŠ

Kód oboru:                                                                        79-41-K/81 Gymnázium
Forma vzdělávání:                                                          denní
Předpokládaný počet přijímaných studentů:         60
Počet otevíraných tříd:                                                  2
Termíny:                                Testy proběhnou v termínech 14. a 15. 4. 2021

Zpět