NEOFICIÁLNÍ výsledky přijímacích zkoušek 2021

Gymnázium Františka Palackého Neratovice zveřejňuje předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Oficiální výsledky budou vyvěšeny v pátek 21. 5. 2021. V pondělí 24. 5. 2021 si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí v sekretariátu školy od 10:00 hod.  do 15:30 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 25. 5. 2021 odeslána poštou. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nevydává. Přijatí uchazeči svůj zájem o studium potvrzují odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy od 8:00 hod  do 15:30 hod. (v pátek do 14:00 hod.) nebo poštou ve lhůtě do 4. 6. 2021.

Zpět