Výuka na GFP probíhá online

Po dobu uzavření školy bude probíhat výuka formou elektronické komunikace mezi učiteli a žáky. Materiály pro samostudium a úkoly budou žákům pravidelně poskytovány prostřednictvím systémů, které škola využívá, tj. primárně MS TeamsGoogle Classroom a dále pomocí zpráv v systému Komens a modulu Domácí úkoly v aplikace Bakaláři.

Vyučující nebudou duplikovat informace do více systémů současně, je tedy potřeba, aby žák sledoval ten komunikační kanál, který s daným vyučujícím běžně využívá.

Bylo by vhodné, aby rodiče nahlédnutím do výše uvedených systémů děti kontrolovali.

Zrušení výuky

GFP od středy 11. 3. 2020 ruší veškerou výuku, a to do odvolání. Sledujte web školy, Bakaláře, Google Classroom a MS Teams pro další informace, zejména ohledně domácího samostudia. Jídelna pro žáky nevaří. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Lyžařský výcvik sext proběhne vzhledem k bezproblémovému průběhu a doporučení MŠMT (MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). Na ty, které měly být zahájeny od zítřka, už se vztahuje mimořádné opatření.) podle daného harmonogramu. 

Mgr. Petr Palička

Koronavirus

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid-19) se na Vás obracím s doporučením, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

V případě, že se žáci nebo studenti naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Pro informaci posílám odkaz na stránky MŠMT s pokyny a povinnostmi, které platí pro školy a školská zařízení. http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Nařízená karanténa pro osoby vrátivší se z Itálie 7. března a později.

Mgr. Aleš Jinoch, ředitel školy

Menu č. 1 v jídelně

Od pondělí 10. února vaří školní jídelna z důvodu nemoci personálu pouze menu č. 1, takže ho dostanou i ti, co mají objednané menu č. 2. Děkujeme za pochopení. Platí do odvolání.

Zpět