EXKURZE K HASIČŮM DO SPOLANY

V pondělí 29. 4. 2024 žáci sekundy B navštívili areál Spolany Neratovice za účelem poznání a smyslu činnosti hasičů. Vyzkoušeli si, jak náročné je hasit obyčejnou vodou, obléknout se do hasičského oděvu či prostříhat se skrz železnou konstrukci pro případnou záchranu lidského života z hořícího objektu. Potrénovali místní překážkovou dráhu a vystoupali hasičskou plošinou až do výšky 40 m nad okolní terén. Součástí exkurze byla pochopitelně první pomoc, bez které se tato profese rozhodně neobejde. Mnozí si uvědomili, že být hasičem nemůže být každý, a že jejich role je v našem životě naprosto nezastupitelná. Tímto děkujeme paní profesorce Faltové za uspořádání této akce. 

Síla lidskosti – Nicolas Winton

V úterý 16. dubna zhlédli studenti kvart až septim v neratovickém kině úspěšný dokument režiséra M. Mináče Síla lidskosti – Nicolas Winton, doplněný o debatu s dramaturgem Zdeňkem Tulisem. Informace i dojmy z pořadu jsme využili mj. v hodinách českého jazyka a dějepisu. V kvartě A vznikla celá řada krásných textů reagujících na film či na osobnost sira Wintona a jeho iniciativu na záchranu židovských dětí z Československa v době okupace. Ze studentských prací uvádíme alespoň tři reprezentativní.

Chemická olympiáda na GFP

V letošním roce se uskutečnila na GFP chemická olympiáda ve 2 kategoriích – C (kvinta-sexta) a D (tercie-kvarta).

V kategorii D, která byla zaměřena biochemicky, se nejlépe vedlo ve školním kole Martinu Houdkovi z kvarty A, který zvítězil nad Janem Forštem z tercie B. Oba postoupili do okresního kola, kde byl úspěšnější Jan Foršt. Ten obsadil celkové 3. místo. Martin Houdek byl v okrese šestý.

V kategorii C zaměřené na d- a f-prvky vyhrál školní kolo Maxim Stanko ze sexty B. Za svůj výkon obdržel status úspěšného řešitele, tzn., že získal nadpoloviční počet možných bodů. Bohužel ani to nestačilo na postup do kola krajského. Přesto se jedná o velmi dobrý výsledek.