Výskyt Covid 19 na GFP

Vážení rodiče, žáci,

Protože  byl u jednoho žáka VG potvrzen výskyt Covid 19, chtěl bych Vás seznámit s tím, jaký bude další postup školy.

V tomto případě jsou pro mne určující dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O pozitivním žákovi jsem se dozvěděl dnes odpoledne (15. 9. 2020) od rodiče. Zítra ráno budu volat na KHS, neozve-li se ona dřív. O aktuálních změnách Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím Bakalářů a webu gymnázia.

Děkuji za pochopení

Aleš Jinoch, ředitel gymnázia

Sdělení ředitele školy žákům, rodičům a veřejnosti

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budou od čtvrtka 10. 9. 2020 důsledně platit v budově Gymnázia Františka Palackého Neratovice následující pravidla:

  1. všechny osoby, které procházejí společnými prostorami budou mít nasazenou roušku. Roušku nemusejí mít učitelé ani žáci ve třídách, odborných pracovnách, tělocvičnách a v kabinetech.
  2. Všichni dodržují v rámci možností rozestupy.

Aleš Jinoch, ředitel školy

Mimořádná opatření MŠMT ze dne 9. 9. 2020:

http://data.s3.atlascloud.cz/COVID/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Přeplatky za plavání

Přeplatky za plavání v minulém šk. roce budou žákům sekund, tercií a kvart vráceny v průběhu měsíce září.

Úterý 1. září

Upozorňujeme žáky, že v úterý 1. září bude možný vstup do budovy školy nejdříve v 7.00 hodin (dříve nebudou čipy fungovat). Nejlépe však, pokud přijdete až na 8.45 hod. Primáni na 8.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Zpět