Projekt k 30. výročí sametové revoluce

30 let svobody

Čeká vás páteční super únikovka ze všedních školních dnů za železnou oponu z druhé strany, cestování časem, prověrky členů nejmocnější, a tedy jediné vládnoucí třídy. Dokážete prohlédnout lest, odmítat ideologii, která je vám ze všech stran oficiálně vtloukána do hlavy, odoláte propracovaným technikám manipulací tajné policie, udržíte tajemství, podrazíte přátele nebo ohrozíte rodinu?

(Pokračování textu…)

Festa academica

Část školního pěveckého sboru s profesorkami Z. Smolkovou a I. Šafránkovou se ve dnech 15.–17. 11. 2019 zúčastní celorepublikového sborového projektu Festa academica k oslavám 30. výročí revoluce sametu. Projekt pod záštitou Unie českých pěveckých sborů vyvrcholí v neděli 17. 11. ve 14.30 provedením rockového oratoria Eversmiling Liberty na schodech Rudolfina. Koncertu spojených studentských sborů předcházela tři víkendová soustředění. 

Školení Geo-Circle

Ve dnech 24. – 28.9.2019 se 2 učitelé našeho gymnázia N. Brdlíková a R. Vacín zúčastnili školení v rámci mezinárodního projektu Geo-Circle. Ústředním bodem tohoto mítinku byla, jak už anglický název napovídá, kruhová ekonomika, a také metody a principy, jak s tímto širokým tématem pracovat v praxi na jednotlivých školách – konkrétně u nás na gymnáziu a Střední zdravotnické škole v Nymburce, dále v nizozemských školách ve městech Leiden, Baarn a Bolsward, a ve 3 německých školách v Haanu, Hamburku a Haselünne. Tento školní rok by naši žáci měli najít a oslovit firmu, která se zabývá trvale udržitelným rozvojem, stanovit si reálný cíl, jakého by chtěli dosáhnout, a následně jej uskutečnit. Zda navážou na výsadbu stromů (z firmy Arboeko z Obříství) v areálu školy z letošního dubna nebo zvolí jiný cíl, uvidíme, každopádně by měli informovat žáky místních základních škol o problematice životního prostředí resp. jak šetrně zacházet s krajinou, v níž žijí. Celý projekt by měl vyvrcholit v týdnu od 8. do 13. června 2020 v nizozemském městě Leeuwarden, kde budou žáci jednotlivých partnerských škol prezentovat svá témata, na kterých tento školní rok zapracují.

LiStOVáNí

Ve čtvrtek 13. 6. 2019, se studenti tříd sekunda B a tercie A zúčastnili projektu českého herce Lukáše Hejlíka LiStOVáNí. Formou scénického čtení byly studentům představeny knihy Jak být holkou (Hayley Long) a Jak být klukem (James Dawson). Lukáši Hejlíkovi a Věře Hollé děkujeme a těšíme se na možné příští setkání.

Debata s M. Rozsypalem z ČRo

Novinařina je těžká profese, ale přináší i své ovoce. Musíte umět rychle reagovat, protože nikdy nevíte, co se může stát. Co byste dělali vy, kdyby váš host odešel uprostřed rozhovoru ze studia? Na tuto a mnohem více otázek dnes odpovídal septimánům Michael Rozsypal, moderátor Českého rozhlasu Plus, na debatě v rámci Týdnů mediálního vzdělávání.

Zpět