Zápis ze schůze stud. parlamentu 13.1.2016

Přítomní: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B

Ohlas na AVES
– letos byl AVES dobrý, nebyl „tolik nudný jako jindy”, do příště by chtělo zlepšit organizaci nácviku zpěvů.
– studentský parlament děkuje týmu organizátorů ávesu a výročí 25 let za dobře provedenou práci

Inspekce
– Inspekce by pro nás nic neměla znamenat, jen návštěvu.

Další
– na záchodech svítí světla až pozdě- školníkovi se pošle mail s kopií panu řediteli

Od příští schůzky se bude studentský parlament scházet v 13:45 a začátek jednání bude 13:50.

Padl nápad větší propagace školy
– změnit vzhled školních stránek, více živých informací, proložení latinskými citáty, rubrika „Den studenta” = vlastní popis dne. (Formou jako veršobraní – literární soutěž)
– Vytvořit brožurku či leták k naší škole- do Františkových přání nebo na web (webovou brožurku vytvářet v INF-Seminář)- do něj: výměnné pobyty, zahr. zájezdy, fotky sportů, áves, majáles, maturitní ples, dílny, kroužky, veršobraní
– možnost přidávání nápadů do nějakého souboru na webu (Bakaláře-odkaz)- otevřeno do 10. 2. 2016.

Další schůze studentského parlamentu bude 10. 2. 2016

Zápis ze schůze stud. parlamentu 9.12.2015

Přítomní: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B

Volby do studentského parlamentu
Studenti si zvolili nové přestavitele studentského parlamentu
Předseda: Filip Kriml, 7. A
Místopředseda: Filip Sviták, 6. A
Zapisovatel: Marek Malý, 7. B, Zbyněk Petržilka 5. A
Další zasedání studentského parlamentu 13. 1. 2016 v 13:45.

Zápisy ze schůzek SP GFP

Zasedání studentského parlamentu GFP
23.9., 7.10., 21.10.

Přítomní: 1.A, 2.A/B, 3.A/B, 4.A/B, 5.A/B, 6.A/B, 7.A/B, 8.A/B

25.výročí školy– 20.11.

  • Ozvučení zajišťuje pan profesor Sviták.
  • Jídlo: pití bude zajištěno a nějaké jídlo (dortíky, štrůdly, chipsy,…) má donést každá třída. Podávat se bude v hale na balkoně.
  • Vystoupení tříd, jednotlivců nebo skupin hlásit v 5.A Zbyňkovi Petržílkovi a spol.
  • Na oslavách bude prostor pro vyhodnocení veršobraní 2015 s tématem: “Na vlnách GFP 25”
  • Je to potřeba zajistit hudbu, která bude hrát, když nebudou vystoupení. S návrhy se má chodit za zástupci třídy, kteří to pak přepošlou, aby se vytvořil jeden playlist, ze všech návrhů.

Zatékání do haly

  • Už je v řešení.   

Automaty

  • Do školy budou dodány automaty s pitím.

Zápis ze 6. a 7. jednání SP GFP

Zápis z 6. zasedání studentského parlamentu GFP 22.4.2015

Přítomni: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 6.B, 7.B, 8.A

Program:

1) 25.výročí školy- nástěnky, jídlo, ples, fotka
2) Majáles- všechny nápady a příspěvky za kvintou B (K.Rajtová, S.Žabová)
3) Světla v hale-ty, co nesvítí, budou v nejbližší době vyměněny.
4) Dveře na záchodech- budou vyměněny.
5) Zrcadlo- v nejbližší době by se měly objevit v šatnách (v hale)
6) Hodiny v hudebně- budou vyměněny baterky


Zápis z 7. zasedání studentského parlamentu GFP

Přítomni: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

Program: 1) 25.výročí školy- Odhlasovala se fotka, na ktere bude 25 GFP a zástupci se mají zeptat se ve třídách,kdo by měl zájem přijít na výroční ples.

Další zasedání se uskuteční 3.6. od 14:00 ve zkušebně pod hudebnou.

 

Zápis z jednání STP 18.3.2015

5.zasedání studentského parlamentu GFP 18.3. 2015

 Přítomni: 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A

Program:

1) Úprava stanov – byly změněny následující body:
4.bod – odstraněn (pro: 14, proti:0)
7.bod– přeměněn -> Studentský parlament se jen v mimořádných případech aktivně zapojuje do akcí pořádaných školou, případně jinými spřátelenými institucemi. (pro:11,proti:3)
11.bod– přeměněn -> Pověřený člen studentské rady pořizuje stručný zápis o jednání a zapisuje výsledky každého hlasování. Zápis dá k dispozici na webové stránky školy. (pro:14, proti:0)
13.bod– přeměněn -> Třída, která si své zástupce do studentského parlamentu nezvolí do 31. října nebo se její zástupce jednání studentské rady nezúčastní 3x po sobě, pozbývá na zbytek roku možnost spolurozhodovat  o dění ve škole. (Pro: 13, proti: 1)

2) 25.výročí školy -návrhy (ples, sportovní den, výstava)

3) Umyvadla na WC -voda teče slabým proudem
    -u umyvadel není mýdlo a nejsou utěrky

4) Hodiny v jídelně -v nejbližší době budou umístěny hodiny v části jídelny, kde předtím nebyly.

5) Topení v hale – už je vypnuto

6) Umytí oken -studenti si stěžovali na zaprášená okna, prima A si je chce sama umýt.

7) Uklízení ve škole- Studenti si stěžovali na neuklizené třídy a neutřený prach na poličkách a  parapetech.

8) Počet testů za den -lze to najít ve školním řádu

9) Školní hlášení -všichni zástupci odhlasovali snížení počtu a hlasitosti hlášení.

10) Automat na čaj -studenti by chtěli mít ve škole alespoň jeden automat na čaj

11) Bufet -studenti by chtěli mít možnost zakoupit si v bufetu párek v rohlíku

12) Majáles -v nejbližší době se začnou hlásit stánky a vybírat věci do tomboly.

      Příští zasedání se uskuteční 22.4. ve zkušebně pod hudebnou.

 

Zápis z jednání studentského parlamentu 11.2.2015

Přítomni: 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A

Program:

1) Stanovy

   Nešlo odhlasovat.

2) Automat na čistou vodu

    Je umístěn u sborovny vedle automatu na kávu.

3) Světlo na WC

     Zjištění intervalů. Nesvítí ráno, ale svítí pozdě odpoledne.

4) 25.výročí školy

     Návrhy -velká GFP fotka

                 -výstava v hale

                 -rozhlasem oznámit

5) Majáles

            Na příští zasedání budou pozváni organizátoři.

6) Jídelna

   V jedné části jídelny nejsou hodiny. Studenti poprosili o umístění hodin.

7) Hala

   Studenti si stěžovali na velké teplo v hale. Je to v řešení.

8) Stolní fotbálek

   Žádalo se o uzavření fotbálku ve čtvrtek mezi pátou a šestou vyučovací hodinou. Stačí sehnat klíč.

9) Počet testů

    Na zasedání se objevil dotaz ohledně počtu testů za den. Lze to najít ve školním řádu, do příštího zasedání se slíbilo přesnější info.

 

Vzhledem k tomu, že někteří zástupci tříd nechodí na zasedání, je třída nucena buď změnit zástupce třídy, nebo nebude mít možnost spolurozhodovat o dění na škole. Pan profesor Palička bude informovat třídní učitele a předseda parlamentu bude informovat zástupce tříd.

 

Příští zasedání se uskuteční dne 18.3. ve zkušebně pod hudebnou.

Zpět