Poezie na Gymnáziu Františka Palackého

Na Gymnáziu Františka Palackého se každý rok koná literární soutěž Veršobraní, v níž studenti vytváří vlastní díla v různých formách a žánrech poezie a básnické prózy. Tématem letošního, již 9. ročníku, byla: „Poezie napříč časem“ inspirovaná básní Dobré věci od moravského básníka Jana Skácela.

Soutěže se zúčastnilo 28 autorů ve čtyřech věkových kategoriích studentských a jedné kategorii absolventské. Jednotlivé práce hodnotila odborná porota sestavená z vyučujících gymnázia. Výsledky byly oznámeny dne 23. listopadu na slavnostním vyhlášení, na kterém byla přečtena nejzajímavější díla a nechyběl ani hudební doprovod. Klub přátel gymnázia zajistil pro všechny hodnotné ceny.

V první kategorii studentů prim a sekund se na prvním místě umístila Sofie Viktorová. Na druhém místě ji následovala Nina Sofia Vološinová a o třetí místo se podělili Nikola Ilková a Daniel Šimerka. Druhou kategorii, ve které soutěžili studenti tercií a kvart, vyhrála Eliška Římalová, druhé místo si připsal Adam Jirásek a třetí získala Veronika Hudcová. Ve třetí kategorii určené pro studenty kvint a sext si výhru odnesla Barbora Moravcová, druhé místo patřilo Martinu Janu Lechnerovi a třetí byla Kateřina Kameníková. V předposlední kategorii autorů z řad studentů septim a oktáv první místo obsadila Vendula Postránecká, na druhé příčce se nacházela Natálie Sestani a třetí místo připadlo Marii Anně Vondroušové. A v poslední, absolventské kategorii, zvítězila Barbora Havlíková.

Kromě hodnocení prací odbornou porotou proběhlo i internetové hlasování, kde mohli svůj názor vyjádřit všichni profesoři a studenti gymnázia i jejich rodiče. V této anketě zlato získala Marie Anna Vondroušová, stříbro si připsal Martin Nebeský a jako bronzová z ní vyšla Sofie Viktorová.

Letošní soutěž se velmi vydařila a už nyní se těšíme na příští jubilejní ročník.

Přírodovědný projekt Stromovka

V úterý 25. října 2022 za slunečného dne čerpala třída kvinta A energii z významných dřevin ve Stromovce, objevovala její tajemná zákoutí, a dozvěděla se spoustu zajímavých geografických i botanických informací. Těšíme se, jak na tuto úspěšnou podzimní část navážeme na jaře. Nechte se potěšit nádhernými barvami dřevin nejen v Královské oboře v Praze, ale i v jiném parku či lese. Neseďte doma a dívejte se kolem sebe 🌲🍁🍂 

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

Čtvrtek 3. listopadu 2022, Společenský dům Neratovice

Oskar je úžasný chlapec. Sedí na svém lůžku v nemocnici, a to, co potřebuje, je opravdu dobrý plán. Měl by to být vskutku důmyslný plán, jak přežít život se vším, co k němu patří až do vysokého věku, ale stihnout to v přeci jen trochu kratším čase. Jeden den jako deset let – s takovým kouzlem může Oskarovi pomoct jen jediný člověk. Obávaná škrtička z Languedocu, bývalá zápasnice, dnes záhadná, úžasná, vždy pohotová babi Růženka… Spolu s Oskarem jsou tým, který chrlí vtip, humor a nic pro něj není svaté, nemožné, nedosáhnutelné i v těch nejdramatičtějších situacích. Všechno zvládnou, vědí totiž dobře, že záda jim kryje ještě třetí tajný parťák Pánbůh osobně, který má kouzla s časem a zázraky na počkání takříkajíc v popisu práce. Člověk mu jen musí věřit a jasně říct, co chce. Přesně to se Oskar musí naučit. Potom ten život také nějak vypadá a má styl, i když je člověku náhle na konci týdne z ničeho nic sto deset let.

Oskar a růžová paní je hrou o tom, jak může být život krásný, i když je k nám krutý. Je o odvaze žít a chuti se smát. Bez toho by to totiž všechno bylo k nepřežití.

Hrají: P. Tomicová/ J. Polášek, režie: J. Nvota

Délka akce: 120 minut, začátek v 19.00 hodin

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká

Pondělí 24. října 2022, Společenský dům Neratovice (Malý sál)

Hraje soubor More Maiorum, diriguje Jakub Kydlíček, interpretace poezie Jana Skácela Karel Vlček, průvodní slovo Miroslav Král

Michnův líbezný cyklus písní Loutna česká patří k největším klenotům evropského hudebního baroka. Součástí cyklu je i známá zlidovělá svatební píseň „Nebeští kavalérové“ (známá například z televizního seriálu F. L. Věk.). Michna, který je i autorem písňových textů, čerpá nejen z biblických námětů a typických motivů barokní katolické zbožnosti, ale nevyhýbá se ani světské radosti (mj. v cyklu oslavil i svou první ženu Zuzanu).

Koncert se uskuteční v koprodukci s Městskou knihovnou Neratovice

Délka akce: 70 minut, začátek v 19.00 hodin

Gur Koren: NEPERTE SE, PROSÍM VÁS

Čtvrtek 13. října 2022, Společenský dům Neratovice

Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není to celé jen velký podvod otcova advokáta?

Brilantní izraelská komedie, plná překvapivých zvratů, a především břitkého židovského humoru, který má tolik společného s tím českým.

Hrají: M. Hudečková/ M. Etzler/ L. Hampl/ Z. Kajnarová/ K. Holánová/ M. Kopečný, režie P. Svojtka

Délka představení: 130 minut, začátek v 19.00 hodin

Přijímačky nanečisto ve šk. roce 2022/2023

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:

a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).

b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

3. 12., 7. 1., 25. 2., 18. 3., 1. 4.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části a 300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formulář. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

Zpět