Estetický grant 2018

GFP, Studentský parlament a Spolek přátel školy

vyhlašují

PROJEKTY GFP 2018

Zlepšení estetické úrovně GFP

Zveme všechny žáky k zapojení do projektů GFP 2018.

Cíl: Zlepšení vzhledu školy a jejího okolí

Kdo: jednotlivci, skupiny, třídy

Co: návrhy projektů souvisejících se zlepšením prostředí, vybavení a výzdoby ve třídách, společných prostorách školy a pozemku školy

Harmonogram:
– vyhlášení projektů:           prosinec 2017
– přihlášení:                          do konce 1. pololetí, tj. do 1.2.2018 odevzdat P. Paličkovi

– formulář na žádost je k dispozici na webu školy ve složce formuláře (Grant 2018 – žádost)
– každý projekt musí být před přihlášením schválen od p. Aidy Líhové-Legnerové
– veřejná prezentace projektů 14.2.2018 (středa před jarními prázdninami)
– realizace: do konce školního roku

Finance: na projekty je celkem připraveno 10.000 Kč ze Spolku přátel školy
Porota: v rámci veřejné prezentace projektů rozhodne Spolek přátel školy o úspěšných projektech a výši přidělené částky jednotlivým projektům

Těšíme se na vaše nápady!

ARTHUR MILLER: ČARODĚJKY ZE SALEMU

úterý 23. ledna 2018, Divadlo na Vinohradech

Slavná hra klasika moderního amerického dramatu pojednává o skutečných historických událostech, k nimž došlo na konci 17. století v americkém Salemu osídleném puritány, hledajícími ve své náročné víře zdroj síly proti obtížným životním podmínkám. Salemský případ honu na domnělé čarodějnice je ojedinělým projevem inkvizičního procesu v Americe na úsvitu její demokracie. Příběh zfanatizovaných dívek, kterým bylo dogmatiky dopřáno sluchu, a svými udáními o domnělých stycích s ďáblem pak držely v šachu celou obec, byl mnohokrát zpracován. Millerova hra respektuje historické okolnosti, je však výrazným apokryfem směřujícím k úvahám o nebezpečí, které představuje zneužití demokratických institucí populisty a fanatiky. Napsána byla v první polovině 50. let, v letech politických procesů v obou částech světa, rozděleného železnou oponou. Miller sám byl vyšetřován neblaze proslulým Výborem pro neamerickou činnost. (Pokračování textu…)

Studentské prezidentské volby – 2. kolo

V souvislosti s 2. kolem voleb prezidenta České republiky se i na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích koná obdoba pro mladé v podobě Studentských prezidentských voleb pořádaných organizací Člověk v tísni. Hlasovat může každý student vyššího gymnázia (kvinty až oktávy), a to ve středu 17. ledna každou přestávku od 7:50 do 12:00 v PSV (1. patro). Po dohodě s vyučujícím může jít třída volit hromadně na začátku vyuč. hodiny.

Web Studentských voleb

Další termíny přijímacích zkoušek nanečisto

Vzhledem k faktu, že zájem žáků ZŠ o přijímací zkoušky nanečisto překonal naše očekávání, a oba termíny (6. 1. a 3. 3.) už jsou obsazeny, rozhodli jsme se vypsat ještě další dva (10. 2. a 24. 3.). Podmínky přihlášení zůstávají shodné. V časovém harmonogramu nastává jedna změna – odpolední část začne o hodinu dříve a bude probíhat od 13:00 do 15:30.

Setkání s absolventy 10. 1. 2018 – poděkování

GFP děkuje všem svým absolventům za účast na tradiční akci, která informuje stávající studenty školy o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ. Vážíme si toho, že jste přišli.

Letos se zúčastnili:
Petra Volková, Tomáš Parvíz Mirchi, Denis Sečkár, Simona Horáková, Petra Tesařová, Lucie Hájková, Aleš Kučera, Eliška Pham, Jaroslav Tesař, Tomáš Nesnídal, Jana Řehořková, Pavel Beneš, Lucka Kořánková, Pavlína Šestáková, Vojta Paukner, Martin Kučera, Nicolas Kárník, Kryštof Dítě, Tomáš Vokšický, Jiří Sochor, Filip Kriml

Přijímací zkoušky nanečisto – 1. termín 6. 1. 2018

Dne 6. 1. organizovalo Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích první kolo přijímacích zkoušek nanečisto, kterých se zúčastnilo 59 žáků základních škol ze širokého okolí, zájemců o studium na naší škole. Organizace dne proběhla podle připraveného harmonogramu – dopolední část byla věnována samotným testům (český jazyk a literatura, matematika), odpoledne vysvětlili vyučující žákům správný postup při řešení úloh. Pro žáky to byl náročný den, během kterého si ale měli možnost ověřit své znalosti, porovnat je s vrstevníky, seznámit se s prostředím školy a získat tak cenné zkušenosti pro ostré přijímací zkoušky.

Všem děkujeme za účast.

Výsledky číst více…

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Prohledat web

Rubriky

Archív příspěvků