Schránka

Pokud potřebuješ škole něco sdělit a z nejrůznějších důvodů nechceš osobně nebo mailem, můžeš využít náš formulář, který umožňuje i anonymní zaslání zprávy.

Přijímací zkoušky nanečisto na GFP

V letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám. (Pokračování textu…)

Cena ředitele Lach-Ner, s. r. o.

2. ročník 2017/2018

Projekt Cena ředitele LACH-NER, s.r.o. si klade za cíl motivovat žáky GFP k práci v oblasti přírodních věd – chemie, biologie, fyziky. Soutěž vyhlašuje GFP Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy LACH-NER, s.r.o. a Spolku přátel GFP.

Vítězové soutěže si po veřejné prezentaci, rozhodnutí poroty a splnění všech předem daných podmínek rozdělí finanční částku 25 000 Kč.
Žáci, kteří se umístí na prvním a druhém místě, postupují se svými pracemi do krajského kola SOČ.

Téma prací nemá konkrétnější, užší zadání. Žáci se mohou při dodržení níže zmíněných podmínek účastnit projektu jednotlivě, ve dvojici či zpracovat vybrané téma ve skupině. Soutěž má dvě věkové kategorie: primy – tercie (1. kategorie) a kvarty – oktávy (2. kategorie)

Podmínky účasti:

a) vybrané téma je jasně zařaditelné do přírodních věd
b) práce vychází zásadně z vlastního pozorování, experimentu či měření
c) práce přesně uvádí použité prameny
d) autor odevzdá text práce včas (v písemné i elektronické podobě) a připraví si obhajobu
e) rozsah práce: 1. kategorie (min. 8, max. 20 normostran); 2. kategorie (min. 12, max. 30 normostran)

Harmonogram:

1. Vyhlášení soutěže 13. 11. – 16. 11. 2017
2. Odevzdání anotace připravované práce do 22. 12. 2017
3. Odevzdání vlastních prací do 30. 4. 2018
4. Veřejná prezentace 30. 5. 2018
5. Předání cen 29. 6. 2018

Podzimní týdenní sběr papíru

Od pondělí 6. 11. do pátku 10. 11. proběhne na GFP sběr starého papíru (netříděného – noviny, časopisy, knihy, kartony…). Pan školník bude od 7:30 do 8:05 před vchodem do auly (u zadního vchodu) donesený a doma zvážený papír přebírat a množství zapisovat. Během týdne bude možnost dovézt po dohodě větší množství papíru i odpoledne – od 14:00 do 18:00. Je možnost nosit i víčka od PET lahví.
Tři nejlepší jednotlivci – sběrači – budou odměněni věcnými cenami!

Poznámka: Polovina z celkového zisku připadne třídám (podle množství odevzdaného papíru) a studenti se svým třídním profesorem sami rozhodnou, jak peněz využijí!!!

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Prohledat web

Rubriky

Archív příspěvků