Obhajoba prací 3. ročníku Ceny ředitele Lach–Ner s.r.o.

Dne 30.5.2019 proběhla na našem gymnáziu prezentace a obhajoba prací soutěže z oblasti přírodních věd, kterou vyhlásilo v listopadu GFP Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy Lach – Ner s.r.o. a Spolku přátel GFP.

Soutěž byla rozdělena na 2 věkové kategorie.V mladší kategorii (prima – tercie) bylo obhajováno 5 prací a ve starší kategorii (kvarta – septima) byly obhajovány 2 práce.

Práce hodnotila 9členná porota – za firmu Lach–Ner s.r.o. ředitel PhDr. Tomáš Kudrna a Mgr.  Jakub Braborec, za Spolek přátel GFP pan Libor Novák a pan Radim Chyba a za GFP vedení školy a vyučující přírodovědných předmětů.

Rozhodování poroty bylo velmi těžké vzhledem k vysoké úrovní prací, jejich rozmanitosti z oblasti přírodních věd a k prezentacím při obhajobě prací.

Mladší studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. místo:
  Eva Dubnová – Chov králíka domácího v ekologických podmínkách a vliv těchto podmínek  na zdraví jedinců a prosperitu chovu
  Marie Hladíková – Barevný život rostlin  
 1. místo:
  Michaela Pospíšilová – Vývoj mláďat pískomilů
 2. místo:
  Maxim Stanko – Houba – přítel člověka?
  Adéla Svobodová – Možnosti růstu subtropických rostlin na území ČR

Starší studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. místo:
  Michaela Nováková, Karolína Valínová – Kvasinky a jejich využití při výrobě vín a sektů
 2. místo:
  Lukáš Ležal, David Hladík – Anatomie ryb z našich vod (Kaprovití a Lososovití)

Blahopřejeme všem vítězům a těšíme se na účast i v příštím již 4.ročníku soutěže.

Obědy během Dílen

Upozornění pro strávníky školní jídelny. Kdo chce obědy ve školní jídelně v době Dílen, musí si je ručně přihlásit. Centrálně jsou nyní všem odhlášeny. Cena za neodebraný oběd je 66 korun.

Dny nad Prahou 2019

V pátek 31. května 2019 se naše škola již potřetí podílela na projektu MAS Nad Prahou (https://www.nadprahou.eu/projekty/dny-nad-prahou/a2019/) konaného v areálu základní školy v Líbeznicích. Vybraní žáci z kvart a sexty B fungovali jako asistenti, a zároveň jako rozhodčí v 10 různých disciplínách (od motokár a zručnosti přes biologii, angličtinu až po literaturu – více fotogalerie). Soutěžily pětičlenné týmy dětí z 10 základních škol (1. až 5. třída). Příjemnou atmosféru kromě počasí zpestřil i místní školní hudební dechový orchestr a sbor Líbezníček. Všem našim žákům děkuji za skvěle odvedenou práci.

Hour of Code v sekundě

Žáci volitelné informatiky v sekundách měli dnes výuku zpestřenou díky Spolku přátel GFP paní Martinou Vejvodovou ze společnosti Accenture, se kterou absolvovali tzv. Hour of Code, kdy si hravou formou vyzkoušeli, co například může být skryto pod pojmem programování a že to rozhodně není nic, čeho by se mělo inteligentní dítě bát.

Chovat se a myslet programátorsky se dá i v běžném životě a takový člověk je pak zpravidla vytrvalejší při řešení problémů, systematičtější, efektivnější a tím i výkonnější než jeho chaotičtí kolegové. Prakticky každá činnost se dá rozložit na nějaké elementární kroky a jejich posloupnost se dá vždy výrazně zoptimalizovat oproti tomu, co člověka napadne jako první řešení. Stačí vyjet ze zajetých kolejí a třeba už nic nedělat bezmyšlenkovitě pokaždé stejně jako minule, ale vždy o něco efektivněji než minule. 

Úspěch studentek GFP na ME

Dne 22.-23.5. se konalo ME JKA karate, kde své síly poměřilo 513 závodníku z 19 států. První den se konaly soutěže jednotlivců, kde studentka GFP Aneta Zítková obsadila 2. místo v kata a v neděli soutěže týmů, kde tým ČR s Míšou Kalinovou vybojoval v  kata týmu zlatou medaili.

Poděkování – Majáles

Vážení rodiče, kolegové, studenti.

Chtěl bych Vám jménem GFP a jménem Spolku přátel GFP poděkovat za podporu studentského majáles, který se v neděli 26. 5. uskutečnil v Lobkovicích. Děkuji rodičům za sponzorské dary, příspěvky do tomboly a za osobní účast. Organizátorům za odvedenou náročnou práci, kvartánům za pomoc s přípravou, kvintánům za skvělé dodržení tradice a samozřejmě velké díky všem, kdo na majáles vystupovali či provozovali stánek.

Děkuji za tradiční pomoc Městskému úřadu Neratovice, Sboru dobrovolných hasičů Lobkovice, Domu kněžny Emmy a České spořitelně, a.s.

                                                            S přáním hezkého léta Petr Palička

 

GEO-CIRCLE

Školní rok 2018/2019 se již nachýlil ke konci, tak si ve stručnosti povězme, co se v rámci projektu Geo-Circle událo. V termínu 18. až 21. března 2019 proběhla mezinárodní výměna v Nizozemsku mezi naší školou a Het Baarnsch Lyceem ve městě Baarn. Ústředním tématem kruhové ekonomiky byly včely resp. zvýšení jejich počtu v krajině pomocí nově vybudované zahrady v podobě tzv. včelích hotelů. Naši žáci pomáhali s přípravou této zahrady, zároveň diskutovali mezi sebou v angličtině o možných řešeních a návrzích, jak zlepšit životní prostředí kolem sebe. Během pobytu navštívili nejen Amsterdam, ale poznali i centrální části Nizozemska.

Ve dnech 8. až 12. dubna 2019 jsme naopak hostili německou školu z gymnázia Ohmoor v Hamburku. Naším cílem byla výsadba 5 okrasných dřevin v areálu školy s důrazem na jejich obecně nepostradatelný význam v krajině v rámci trvale udržitelného rozvoje. Součástí programu byla i návštěva brandýské firmy CIUR zabývající se systémy pro úsporu energií, kde žáci měli možnost na vlastní oči vidět, jakým způsobem se z odpadních látek (např. papír, celulóza) dají vyrábět nejrůznější izolační materiály do budov. Vše samozřejmě probíhalo v hlavním komunikačním jazyce tohoto projektu, kterým byla angličtina.

Příští školní rok by měl být ve znamení pokračování tohoto projektu na jednotlivých školách a vyvrcholit by měl závěrečnou konferencí 12. června 2020 v Nizozemsku za účasti všech partnerských škol.

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků