Sdělení ředitele školy žákům, rodičům a veřejnosti

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budou od čtvrtka 10. 9. 2020 důsledně platit v budově Gymnázia Františka Palackého Neratovice následující pravidla:

  1. všechny osoby, které procházejí společnými prostorami budou mít nasazenou roušku. Roušku nemusejí mít učitelé ani žáci ve třídách, odborných pracovnách, tělocvičnách a v kabinetech.
  2. Všichni dodržují v rámci možností rozestupy.

Aleš Jinoch, ředitel školy

Mimořádná opatření MŠMT ze dne 9. 9. 2020:

http://data.s3.atlascloud.cz/COVID/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Přeplatky za plavání

Přeplatky za plavání v minulém šk. roce budou žákům sekund, tercií a kvart vráceny v průběhu měsíce září.

Přijímačky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:  
a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.
 

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

5. 12., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 20. 3.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formuláře. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

 

 

Úterý 1. září

Upozorňujeme žáky, že v úterý 1. září bude možný vstup do budovy školy nejdříve v 7.00 hodin (dříve nebudou čipy fungovat). Nejlépe však, pokud přijdete až na 8.45 hod. Primáni na 8.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Změna URL webové aplikace Bakaláři

Změňte si prosím URL v nastavení webové aplikace na svých mobilních zařízeních. Adresu můžete přepsat ručně nebo nastavit přes tlačítko Najít školu.

Hlavní prázdniny – úřední doba

Od 1. 7. do 10. 7. – každý pracovní den 9.00–12.00 hod.
Od 13. 7. do 21.8. – úterý a středa  9.00–11.00 hod.
 
Od 24. 8. do 31. 8. – každý pracovní den 9.00–12.00 hod.

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků