GFP hledá učitele fyziky, matematiky, chemie a angličtiny.

Florbalový úspěch

Ve čtvrtek 23.3.2023 (povšimněte si toho magického data) se naši studenti zúčastnili okresního kola ve florbale konaném v Mělníce. Postupně jsme se utkali proti školám GJP, ISŠT, SPSŠ z Mělníka a neratovické SOŠ a SOU. I přes velkou snahu soupeřů jsme ukázali svou kvalitu a předvedli výkon, který nám zajistil 1. místo a postup do krajského kola. Tímto všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí do dalšího kola! wink

Úspěchy v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

Ve dnech 8. 3. a 20. 3. se v Kralupech nad Vltavou konala okresní kola Olympiády v anglickém jazyce.

kategorii IB se na 1. místě umístil Martin Nebeský z primy B a na 3. místě Magdalena Budínová ze sekundy A. V této kategorii se nekoná krajské kolo.

kategorii IIB obsadila Sofie Vondrašová z kvarty A 2. místo.

kategorii IIIA obsadil Vít Boháč ze septimy B 1. místo a postupuje do krajského kola. Martin Šmíd ze sexty A obsadil ve stejné kategorii 2. místo.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a Vítkovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Garderobiér

Čtvrtek 23. března 2023, Společenský dům Neratovice

Jeden z nejslavnějších pohledů do divadelního zákulisí od autora oscarového Pianisty, Ronalda Harwooda, je poctou Shakespearovi, divadlu, herectví i všem „anonymním“ lidem ze zákulisí, bez nichž by divadlo nemohlo existovat.

Dvousté dvacáté sedmé představení Krále Leara. Kdysi hvězdný shakespearovský herec a despotický principál kočovné společnosti, který si říká Sir, je u konce s dechem. Na Londýn dopadají bomby nacistické Luftwaffe, ale ani ty Sirovi nezabrání v touze hrát. Celý svůj život zasvětil divadlu. Teď ho ale zrazuje paměť i zdraví. Po boku mu však stojí jeho věrný garderobiér Norman, který o svého pána oddaně pečuje a pomáhá mu sehrát jeho poslední velkou roli. Dramatické situace střídá humor, shakespearovské drama se prolíná s realitou.

Hrají: K. Heřmánek/ J. Carda/ D. Syslová/ B. Kodetová a další, režie K. Heřmánek

Délka představení: 130 minut, začátek v 19.00 hodin

Úspěch v olympiádě z němčiny

14. 3. 2023 se uskutečnilo okresní kolo olympiády z němčiny. Na 1.místě se umístila Kristýna Kudrnová, která nás bude reprezentovat v krajském kole. 2. místo obsadila Marie Rousová. Obě ze septimy A. Blahopřejeme!

Finanční podpora sportovní činnosti studentů

Sportovní aktivita našich dětí je důležitá nejen z hlediska zdravého životního stylu, ale současně dokáže rozvíjet u mladých lidí například smysl pro odpovědnost, férový a týmový duch, soustředění nebo rozhodování. Jsme rádi, že vedení školy a učitelé našeho gymnázia zajišťují celou řadu zajímavých sportovních akcí. Pro letošní školní rok se zástupci Spolku přátel GFP rozhodli finančně podpořit částkou 20.000,- Kč sportovní činnost studentů našeho gymnázia. Finanční prostředky budou použity na krytí výdajů spojených s turnaji pořádanými GFP, dopravou studentů na sportovní akce reprezentující naše gymnázium nebo nákupem sportovních pomůcek využívaných našimi studenty při hodinách tělesné východy, zájmových kroužků nebo sportovních pobytů.

1. místo v okresním kole šachu a postup do krajského kola

Dne 7.3. se konalo okresní kolo v šachu. Naši školu v něm reprezentovalo družstvo ve složení Michal Staněk (4. B), Klára Pištejová (3. B), Vojtěch Grunt (1.B), Jiří Šámal (1. A) a David Heglas (1.A) a umístilo se na 1. místě. Postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 7.4. 2023. Úspěšným šachistům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

GFP hledá učitele

Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

přijme středoškolské učitele na plný úvazek:


1. aprobace fyzika, s možnými kombinacemi matematika, informatika, chemie
2. aprobace anglický jazyk

 

Požadujeme:

  • vzdělání ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
  • občanskou a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

  • práci na plný úvazek
  • platové ohodnocení odpovídající 12. platové třídě dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zasílejte poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz, případně volejte na telefonní číslo 315 68 42 34.

GFP v Neratovicích získalo akreditaci Erasmus+

Od 1. 2. 2023 se Gymnázium Františka Palackého stalo součástí skupiny evropských škol, které spolupracují na platformě projektu ERASMUS+. Fakt, že GFP zásluhou profesorek školy Jolany Uhrinčaťové a Zity Smolkové, které pracují na evropských projektech od roku 2009, získalo do roku 2027 akreditaci Erasmus+, nám umožňuje organizovat výměnné i jednostranné mezinárodní studijní pobyty, přináší inovace do vzdělávání, podporuje a rozvíjí jazykové znalosti žáků a odborné dovednosti vyučujících.

Erasmus+ jako program EU na podporu vzdělávání pravidelně akreditovaným školám na nadnárodní projekty finančně přispívá. Tato skutečnost logicky znamená, že zkušenosti, přehled a samozřejmě jazykové znalosti bude moci v cizině získávat daleko větší počet našich žáků.

 V rámci projektu na jaře 2023 začíná první etapa výměnného programu s Gymnáziem Roberta Schumanna v Lipsku, domluvená je i kooperace s řeckou školou 2. Junior Hight School of Komotini v Řecku. Intenzivně hledáme zahraničního partnera na Slovensku a vhodnou školu ke spolupráci ve Španělsku.

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Dětská Mensa

Jsme školou spolupracující s Mensou ČR.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků