27. maturitní ples GFP

Všem přátelům GFP.
Vážení, doba covidová nám bohužel neumožní zrealizovat maturitní ples v původním termínu 22. 1. 2021. Pevně věříme, že v náhradním termínu 23. 4. 2021 uskutečníme ples v takové podobě, jak jsme zvyklí. Všechny s předstihem srdečně zveme.
Vaši maturanti!

Prezenční výuka pro nižší stupeň

Od pondělí 30. 11. 2020 obnovujeme prezenční výuku pro nižší stupeň gymnázia. Zatím bude fungovat tzv. rotační model, a to následujícím způsobem: od 30. 11. půjdou do školy primy a sekundy, od 7. 12. pak tercie a kvarty. Tato rotace bude platit do odvolání podle vývoje ve státě.  

Přijímací zkoušky nanečisto 5. 12. 2020

Vážení rodiče. 

Děkujeme za Váš zájem o přijímací zkoušky nanečisto. Pokud se ČR dostane do třetího stupně pohotovosti v protiepidemickém systému, v prvním termínu 5. 12.  zkoušky na GFP uskutečníme. Bližší informace poskytneme ihned, jakmile vláda rozhodne.  

                                                                  S pozdravem organizátoři 

Zásady pro distanční výuku

 • Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly… 
 • Výuka má kombinovaný charakter.   
  a) Přímá výuka: Během on-line hodin jsou učitel i všichni studenti připojeni formou videokonference v prostředí MS Teams.  
  b) Asynchronní výuka – komentované prezentace: vyučující nahraje svou prezentaci 
  c) Samostatná práce: Studenti dostávají zadané úkoly přes platformu MS Teams, na kterých pracují buď samostatně off-line, nebo ve skupinách, propojeni přes příslušné kanály v MS Teams. 
 • Předměty, které se v distančním vyučování nevyučují – TV – celé gymnázium, estetická výchova prima, estetická výchova kvarta (kromě VV). 
 • Týdenní doporučený poměr on-line výuky a zadávání úkolů 50:50 u dvou a vícehodinových předmětů. 
 • U seminářů preferovat on-line výuku. 
 • Doporučení u jednohodinových předmětů – on-line výuka jednou za 14 dní. 
 • Při on-line výuce dodržovat max. čas na jednu hodinu = 45 min. (Kratší hodina je možná). 
 • Zadávat úkoly ve stejný den, kdy je předmět v rozvrhu. (Aby se úkoly z různých předmětů nenahromadily těm, kteří chtějí pracovat průběžně. Vyvarovat se tak zbytečného stresu a demotivace u těch svědomitých.) 
 • Preferovat v Zadání čas ukončení 23:59 (Zjednodušuje to systém, pro studenta je zatěžující muset si pamatovat, že matiku mám odevzdat do 11:00, češtinu do 14:40, zeměpis do 15:00…) 
 • Nezadávat vypracování úkolu na ten samý den, kdy byl zadán. Kromě situace, kdy žáci plní v rámci on-line hodiny úkoly, píšou test… 
 • Všichni žáci se účastní distanční výuky. Omluva z výuky se řídí Školním řádem. (Vyučující zapisují každou hodinu do TK i s absencí, rodiče omlouvají absenci dle školního řádu GFP, který se předkládá TU.) 
 • K výuce žáci přistupují zodpovědně a za svou práci jsou hodnoceni. 
 • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd. 
 • Po dobu distanční výuky jsou konzultace psycholožky v budově školy možné po předchozí domluvě. 
 • Případné zásadní odlišnosti konzultovat s ředitelem. 

 

Uzavření školy od středy 14. 10.

Dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Celé gymnázium přechází na distanční výuku.

Aleš Jinoch

Opatření vlády ze dne 8. 10. 2020

Opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 promítnutá do podmínek GFP Neratovice:

 •  Od 12. října do 23. října 2020 bude pokračovat na nižším gymnáziu prezenční výuka dle stávajícího rozvrhu. Do konce října je zrušena výuka plavání.
 • Na vyšším gymnáziu je distanční výuka prodloužena do 23. 10. 2020.
 • Podzimní prázdniny proběhnou v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.
 • Do konce října 2020 jsou zrušeny na GFP všechny zájmové kroužky.
 • Od 12. 10. do 30.10. bude uzavřena pro nájemce sportovní hala gymnázia a aula gymnázia.

Aleš Jinoch

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 1. 10. 2020

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje  

1. Omezení provozu středních škol  spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou povinné školní docházky.

2. Omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti. 

To znamená: 

Žáci nižšího gymnázia (primy – kvarty) se od pondělí 5. 10. – 18. 10. budou prezenčně vzdělávat dle stávajícího rozvrhu. Hudební výchova se bude učit bez zpěvu a tělesná výchova bez sportovní činnosti. 

Žáci vyššího gymnázia (kvinty – oktávy) se budou vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat na Microsoft Teams s využitím dalších prostředků umožňujících distanční výuku. Volba vyučovacích metod, zpětné vazby je však plně v kompetenci vyučujících.  

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná!  

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. 

Nabídka kroužků pro šk. rok 2020/2021

Přihlašování kroužků se spouští v pondělí 28. 9. v 6.00 hod. a končí v něděli 4. 10. ve 23.59 hod. Přihlášení je možné přes žákovský účet v Bakalářích v sekci Ankety.

1. Florbal

Vedoucí:        Roman Novotný (septima B)

Termín:         Pátek od 14:00 do 15:30 v hale GFP

Náplň:            Nezávodní kroužek pro zdokonalení florbalových dovedností a pro zlepšení fyzické kondice. Na začátku každého tréninku cvičení střelby, přihrávek a rozchytání brankářů, zbytek času hra. Přístupný i pro zájemce z řad studentek!

2. Spikeball

Vedoucí:        David Najmon (oktáva A),

Termín:         Středa od 14:00 do 15:30, hala GFP

Náplň:            Co je to Spikeball? Spikeball je týmový míčový sport, při kterém proti sobě hrají dva týmy po dvou hráčích. Začíná se rozestavěním hráčů do kříže se spikeball setem veprostřed. Míč je ve hře po prvním podání – odehrání míče podávajícím hráčem křížem na protihráče, směrem na set mezi nimi. Jakmile se míč odrazí od síťky, hráči se mohou volně pohybovat kdekoli okolo setu. Smyslem hry je odehrát míč na síť tak, aby ho protihráči nebyli schopni zpracovat a odehrát zpátky na síť. V rámci týmu si spoluhráči mohou přihrávat. Hra končí při dopadu míče mimo síťku – na zem nebo konstrukci setu, a tím tým, který míč nedokázal odehrát zpět, prohrává.

Více informací na http://roundnet.cz/.

3. Sportovní všestrannost

Vedoucí:        David Šprincl (rodič)

Termín:         Středa od 18:00 do 19:00, pátek od 16:00 do 17:00, ostatní po dohodě, říjen v přírodě; listopad až březen hala, aula; poté opět venku.

Sportovní, ale ne jedním směrem – bude rozvíjet všestranné dovednosti, kompenzovat specializované přípravy v konkrétních sportech. Zaměření bude velmi široké: počínaje atletikou přes gymnastiku, trénování dynamické a výbušné síly až po zajímavé hry a neotřelé závody. Velký důraz na kompenzační cvičení jako protipól jednostranného zatěžování jen určitých svalových skupin, což je lékaři nejvíc zmiňovaný problém dnešních dětí a mládeže. Cílem je zvyšování celkové výkonnosti a odolnosti, respektování pravidel ve smyslu fair play sportování, posilování koncentrace a vůle.

4. Španělština

Vedoucí:        Ondřej Vošmik (sexta A)

Termín:        Předběžně pondělí (od 15:30) nebo středa (od 14:00), přijďte se domluvit 

Náplň:           Kroužek je určen výhradně pro zájemce o španělštinu a španělskou kulturu, student se zde naučí základy potřebné pro domluvení se ve Španělsku či hispanoamerických zemích Jižní Ameriky. Předchozí znalost jazyka není podmínkou, ale výhodou – je zde možnost zdokonalit své dovednosti a zbavit se nejasností v oblastech gramatiky nebo lexikologie. Přístupné pro všechny bez věkového omezení.

5. Francouzština pro statečné

Vedoucí:        Diana Vysušilová

Termín:          Pondělí 14 hodin

Náplň:            Cílem kroužku je podpora zájemců o francouzskou kulturu a jazyk. Kroužek je určený všem bez výjimky, pokročilejší studenti si vedle předávání osobních zkušeností mohou vzájemně procvičovat a zdokonalovat své jazykové dovednosti, začátečníkům budou předloženy základní fráze a slovíčka, což se může hodit třeba i při návštěvě některé z frankofonních zemí. Pravidelné setkávání předpokládám každé pondělí od dvou hodin, pro pokročilé lze uspořádat delší schůzky s malou četností (např. jednou do měsíce v domluvených odpoledních hodinách).

6. Šikovné ruce

Vedoucí:        Dana Nešetřilová

Termín:         Středa od 14:00 do 15:30 pracovna španělštiny

Náplň:      Výroba šperků z korálků, prýmkování; základy pletení a háčkování; batikování, malování na textil; vánoční perníčky; práce s papírem, vystřihovánky; výrobky z papírových ruliček, ruční papír; decoupage, krakelování; fimo; drátkování; další rukodělné techniky dle zájmu.

7. Klub deskových her

Vedoucí:        Kateřina Kučerová, Pavel Fogl (oktáva B)

Termín:          Středa od 14:00 do 15:30 klub nad hudebnou

Náplň:           Rád by sis zahrál deskovou či karetní hru a nemáš s kým? Tak přijď mezi nás každou středu od 14:00 do Klubu nad hudebnou. Můžeš si donést svou vlastní hru nebo ti půjčíme a naučíme tě některou novou. Máme připravené strategické hry, karetní hry, eurohry, hry se skrytou identitou, party hry aj.

8. Výtvarka teoreticky i prakticky

Vedoucí:        Anna Landsingerová (septima A)

 Termín:         Čtvrtek 14:40 – 16:00, Pro studenty od primy do kvinty.

 Náplň:        Vyzkoušíme si různé dobové techniky /nejen/kresby a malby napříč styly (od pravěku až po současnost!), spolu i s průpravou dějinami umění, co nám přiblíží prostředí výjimečných artistů a vlivy na jednotlivé umělecké směry, které stále inspirují.

9. Německý jazyk

 Vedoucí:       Michaela Trhoňová (oktáva A)

 Termín:        Čtvrtek 13:45 – 14:30, Pro studenty prim a sekund.

 

Náplň:           Kroužek němčiny, určený pro studenty prim a sekund, je skvělá příležitost k prvnímu styku s cizím jazykem. Náplní hodin bude poznávání nových slovíček, hraní si s nimi a základní komunikace.

10. Ruský jazyk

Vedoucí:       Jana Dyčinská (septima  A)

 Termín:        Pátek 14:00 – 15:30, Pro studenty bez omezení.

 Náplň:          Kroužek ruštiny určený pro úplné začátečníky z řad nižšího i vyššího gymnázia.

11. Hravé programování pro každého

Vedoucí:         Martina Vejvodová (rodič)

Termín:           Úterý 14.00 až 15.30 pracovna informatiky

Náplň:             Kroužek spíše pro nižší gymnázium, ale vítáni jsou i starší. Neočekává se předchozí znalost programování. Náplň bude vycházet z konceptu Code.org, který má za cíl ukázat, že základy programování může zvládnout úplně každý. 😊Zábavnou formou budeme společně pronikat do tajů programování a naučíme se vytvářet vlastní jednoduché hry a kresby.

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků