GFP hledá učitele fyziky.

Zeměpisná olympiáda

26. 2. 2020 proběhlo v Kralupech nad Vltavou okresní kolo zeměpisné olympiády. Postup do krajského kola si 2. místem v kategorii A vybojovala Sabina Ilková a Maxim Stanko, vítěz kategorie B.  Blahopřejeme.

GFP hledá učitele fyziky

Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

Přijme od 1. 9. 2020

Středoškolského učitele: aprobace Fyzika, s možnými kombinacemi MAT, IVT, CHEM

 

Požadujeme:

  • vzdělání ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
  • občanskou a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

  • práci na plný úvazek
  • platové ohodnocení odpovídající 12. platové třídě dle nařízení vlády 341/2017 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zašlete poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz do 30. 4. 2020.

Výuka na GFP probíhá online

Po dobu uzavření školy bude probíhat výuka formou elektronické komunikace mezi učiteli a žáky. Materiály pro samostudium a úkoly budou žákům pravidelně poskytovány prostřednictvím systémů, které škola využívá, tj. primárně MS TeamsGoogle Classroom a dále pomocí zpráv v systému Komens a modulu Domácí úkoly v aplikace Bakaláři.

Vyučující nebudou duplikovat informace do více systémů současně, je tedy potřeba, aby žák sledoval ten komunikační kanál, který s daným vyučujícím běžně využívá.

Bylo by vhodné, aby rodiče nahlédnutím do výše uvedených systémů děti kontrolovali.

Zrušení výuky

GFP od středy 11. 3. 2020 ruší veškerou výuku, a to do odvolání. Sledujte web školy, Bakaláře, Google Classroom a MS Teams pro další informace, zejména ohledně domácího samostudia. Jídelna pro žáky nevaří. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Lyžařský výcvik sext proběhne vzhledem k bezproblémovému průběhu a doporučení MŠMT (MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). Na ty, které měly být zahájeny od zítřka, už se vztahuje mimořádné opatření.) podle daného harmonogramu. 

Mgr. Petr Palička

Koronavirus

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid-19) se na Vás obracím s doporučením, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

V případě, že se žáci nebo studenti naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Pro informaci posílám odkaz na stránky MŠMT s pokyny a povinnostmi, které platí pro školy a školská zařízení. http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Nařízená karanténa pro osoby vrátivší se z Itálie 7. března a později.

Mgr. Aleš Jinoch, ředitel školy

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků