Menu č. 1 ve školní jídelně

Od čtvrtka 17. 9. do pátku 25. 9. se bude ve šk. jídelně vařit pouze menu č. 1, a to z důvodu nemoci. Děkujeme za pochopení.

Výskyt Covid 19 na GFP

Vážení rodiče, žáci,

Protože  byl u jednoho žáka VG potvrzen výskyt Covid 19, chtěl bych Vás seznámit s tím, jaký bude další postup školy.

V tomto případě jsou pro mne určující dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O pozitivním žákovi jsem se dozvěděl dnes odpoledne (15. 9. 2020) od rodiče. Zítra ráno budu volat na KHS, neozve-li se ona dřív. O aktuálních změnách Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím Bakalářů a webu gymnázia.

Děkuji za pochopení

Aleš Jinoch, ředitel gymnázia

Výlet kvart do Národního divadla.

Ve čtvrtek, 3. září 2020, jsme se vydali na výlet do Národního divadla. Byli jsme tam my, kvarta A, a přidala se k nám i kvarta B. Na exkurzi jsme šli, protože jsme se chtěli naučit něco nového o historii našeho obrození. 

Provedl nás velmi milý, postarší pán. Začal historií a pomáhal nám vyplnit náš pracovní list. Řekl nám, odkud byl první základní kámen, kolik stála oprava divadla, a i kdo namaloval obrazy. Poté jsme se šli podívat do hlediště. Nejvíce mě zaujal lustr. Byl zlatý, vážil celé 2 tuny a bylo na něm 206 žárovek. Když se nějak rozbije, dá se vyvést na půdu a tam je přístup ke všem žárovkám. Dal jsme se šli podívat na terasu Národního divadla, kde jsme se vyfotili se sochami a porozhlédli po Praze z výšky. Dál následovaly základní kameny a nakonec jsme nahlédli opět na jeviště. 

Po prohlídce následovala naše “bojovka” po Praze. Museli jsme dojít ke čtyřem sochám a s nimi se vyfotit. Byly to památníky: Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Františka Palackého a Josefa Dobrovského. Na Kampě skončil náš výlet a všichni jsme se rozešli domů. 

Myslím, že jsme se na celém výletě chovali slušně a moc jsme si ho užili. Měli bychom chodit na nějaké exkurze častěji, protože se taky učíme něco nového a utvoříme si skvělé zážitky se třídou. 

Lucie Kovaříková, kvarta A

Dominik Duka navštívil GFP

Včera navštívil římskokatolickou farnost Neratovice Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, kterého doprovázel administrátor neratovické farnosti P. Peter Kováč, který program celé návštěvy připravil. Jedním z bodů  programu byla i krátká návštěva gymnázia. Pan arcibiskup si prošel školu a poobědval ve školní jídelně s několika starosty okolních obcí, s ředitelem Společenského domu Neratovice a s dalšími hosty. 

Sdělení ředitele školy žákům, rodičům a veřejnosti

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budou od čtvrtka 10. 9. 2020 důsledně platit v budově Gymnázia Františka Palackého Neratovice následující pravidla:

  1. všechny osoby, které procházejí společnými prostorami budou mít nasazenou roušku. Roušku nemusejí mít učitelé ani žáci ve třídách, odborných pracovnách, tělocvičnách a v kabinetech.
  2. Všichni dodržují v rámci možností rozestupy.

Aleš Jinoch, ředitel školy

Mimořádná opatření MŠMT ze dne 9. 9. 2020:

http://data.s3.atlascloud.cz/COVID/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Přeplatky za plavání

Přeplatky za plavání v minulém šk. roce budou žákům sekund, tercií a kvart vráceny v průběhu měsíce září.

Přijímačky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:  
a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.
 

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

5. 12., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 20. 3.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formuláře. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

 

 

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků