František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

Video z exkurze do Kutné Hory

Tisk PDF

Mladý Demosthenes

Tisk PDF
MLADÝ DEMOSTHENES

(soutěž v řečnictví)

Školní kolo se uskuteční 10. prosince 2014 ve 14.00 hodin v PSV.

Soutěžící předvedou maximálně dvouminutový monolog na libovolné téma. Zásadní podmínkou je, že půjde o jejich vlastní text. Použít text jiného autora je zakázáno.

 Vítězové školního kola obdrží diplom a věcné ceny, které jim budou předány na začátku kola regionálního.

Zájemci o účast se přihlásí u svých češtinářů.

Podrobnější informace najdeš na http://www.youngdemosthenes.com/index.html

 

 

Velký úspěch našich autorů

Tisk PDF
Dne 9. 10. 2014 se v Městském muzeu v Čelákovicích konalo vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže literátů, tentokrát pod názvem Srdce, ve kterém bydlím (E. Petiška). Soutěže se zúčastnilo i několik našich studentů. Prokázali, že patří mezi nadané autory. Lucie Hacklová a Daniela Suchá (třída 5.A) získaly čestné uznání za své prózy s názvem Hart, Děda. Viktor Lebeda (třída 6. B) se umístil se svou povídkou Srdce, ve kterém bydlím na druhém místě.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme na jejich další literární počiny.
Aktualizováno pátek, 17. října 2014 16:45

Studenti čtou a píší noviny

Tisk PDF
Zadání třetího tématu:

JSME FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

„Nejdřív si našetři, pak utrácej.“ Zásada prababiček už v dnešní společnosti neplatí – lidé zpravidla potřebují někde bydlet či něčím jezdit, dříve než mají potřebné úspory. Téměř každý se proto dostává do situace, kdy si půjčuje peníze a průběžně splácí ze svých příjmů. Jak se v této situaci chovat zodpovědně?

- Je lepší si půjčit od banky, nebo od souseda? Nahradí půjčování peněz mezi lidmi bankovní úvěry? (Peer to peer)

- Za jakých podmínek bych si od někoho půjčil nebo půjčil někomu jinému?

- Je půjčka ostuda, nebo může být i rozumná?

- Znáte nějaký dobrý či špatný příklad půjčky ze svého okolí?

- Jakou by člověk měl mít kreditní historii?

- Půjčky už existují tři tisíce let. Jak změnily lidský život a společnost? (antika – středověk – novověk – současnost – budoucnost)

- Úvěr roku 2020 – jak by měl vypadat ideální úvěr třeba za šest let?

- V jaké situaci si člověk má půjčovat a kolik?

- Na co by si měl, či neměl půjčovat student, který ještě nemá stálé příjmy?

 
Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 30. 10. 2014.

·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.

·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu

 

Aktualizováno středa, 15. října 2014 18:46

Slečna Jairová

Tisk PDF
MICHEL DE GHELDERODE: SLEČNA JAIROVÁ

pondělí  10. listopadu 2014

DIVADLO V DLOUHÉ

Divadlo francouzsky píšícího belgického dramatika Michela de Ghelderoda (1898–1962), kořenící ve vlámských lidových tradicích, literatuře i malířství a pojímané jako jakýsi divoký karneval, nastavuje člověku kruté zrcadlo. Jeho postavy se zmítají mezi dobrem a zlem, Bohem a ďáblem, mezi skutečností a snem, životem a smrtí. Groteskní mystérium Slečna Jairová rozvíjí jeden z okrajových novozákonních příběhů o vzkříšení mrtvé dcery Jairovy, který se jakoby mimochodem odehrává na pozadí Kristovy oběti. Podobně jako na žánrových obrazech starých vlámských mistrů situoval i Ghelderode svou moderní verzi evangelijního příběhu do rodných Flander (ačkoliv psal svá díla ve francouzštině, a je tedy významným představitelem belgické frankofonní literatury), i v tomto groteskně mysteriózním, až hororovém dramatu splývá reálné s fantaskním, současné s minulým, parodické s posvátným.

„Příšery zabydlují mé divadlo, protože jsou všude kolem nás, na ulicích, v každém pokoji, v životě. Co říkám – jsou v nás, jsme to my!“ (Michel de Ghelderode)

Hrají:  Magdalena Zimová, Miroslav Táborský, Lenka Veliká, Jan Meduna, Jan Vondráček, Tomáš Turek, Emma Černá, Jiří Wohanka, Martin Matejka, Martin Veliký, Peter Varga a další.

Dramaturgie: Štěpán Otčenášek

Hudba: Vladimír Franz

Režie: Hana Burešová

Délka představení: 2 h 30 min, začátek v 19.00
Aktualizováno středa, 15. října 2014 18:08

Pozdrav ze Španělska

Tisk PDF
Účastníci zájezdu do Španělska posílají pozdrav.

Promítání FK GFP

Tisk PDF
Nahý Petri vstává z podlahy, opouští svůj prázdný byt a běží zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si uložil všechen svůj majetek. Může si však vzít pouze jediný předmět a tak to bude po dobu celého jednoho roku – jeden den, jedna věc a zákaz nákupu čehokoli nového. K radikálnímu experimentu se Petri rozhodl, když zjistil, že hromadění předmětů ho nečiní šťastným. Jaké věci skutečně ke svému životu potřebujeme, abychom mohli chodit do práce nebo ven s přáteli? A bez čeho se můžeme obejít?
Aktualizováno neděle, 12. října 2014 18:46

Vzpomínáme

Tisk PDF
Dne 11.10.2014 je tomu deset let, co nás opustila zakladatelka a první ředitelka GFP Neratovice
Ladislava Novotná.
Aktualizováno sobota, 11. října 2014 12:14

Knihy v čítárně GFP

Tisk PDF
Bass: Lidé z maringotek
Bass: Lidé z maringotek
Bass: Lidé z maringotek
Bass: Lidé z maringotek
Baudelaire: Čas je hráč
Beckett: Čekání na Godota
Aktualizováno sobota, 11. října 2014 12:10 Celý článek...

Strana 1 z 35

JSTE TADY: Domů