František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

Výlet 3. A a 2. B na zámek Loučeň

Tisk PDF
Fotky.
Aktualizováno čtvrtek, 18. prosince 2014 21:35

Vystoupení pěv. sboru v DKE

Tisk PDF

Zápis z jednání Studentského parlamentu GFP 10. 12. 2014

Tisk PDF
Program:
1. Informace o organizaci AVES 2014 (studenti kvinty B).
(informují zástupci ve svých třídách)

2. Žádost sexty B o přemístění šatních skříněk do třídy.
(řeší vedení školy do příští schůzky)

3. Diskuze o možnosti natáčet si na GFP v určitém místě budovy studenou vodu k pití, na záchodech teče vlažná. (řeší vedení školy do příští schůzky)

4. Student Chvojka žádá pro septimu A větší odpadkový koš. (řeší student Chvojka)

5. Žádost o opravu zámků na WC. (řeší vedení školy a p. školník do příští schůzky)

6. Septima B žádá o opravu dveří ve své kmenové třídě. (řeší p. školník do příští schůzky)

7. Sexta A předložila návrh na nošení školních stejnokrojů. (řeší zástupci ve svých třídách, závěr na příštím zasedání)

8. Vedení škokly předkládá nabídku na využití školního klubu a školní zkušebny. (informují zástupci ve svých třídách)

9. Zástupci tříd v tajném hlasování zvolili předsedu (Lucka Hájková 7B), místopředsedu (Tomáš Chvojka 7A) a jednatele školního parlamentu (Anna Kὄpellová 3A).

10. Příští schůzka parlamentu bude 7. 1. od 14:00 ve zkušebně pod hudebnou.

Mladý Demosthenes

Tisk PDF
Mladý Demosthenes je dnes již mezinárodní soutěž v řečnickém umění, kterou každoročně vyhlašuje společnost FACE OF NEW EUROPE. Studenti Gymnázia Františka Palackého jsou pravidelnými účastníky – v letošním školním kole pokoušelo štěstí celkem 11 nadějných řečníků z prim až kvart. Jejich výkony hodnotila porota složená z vyučujících českého jazyka a dramatické výchovy. A na všechny alespoň symbolicky dohlížel ten, po němž je celý projekt nazván – řečník všech řečníků, Demosthenes.
Každý účastník měl za úkol předvést maximálně dvouminutový proslov na libovolné téma – zazněly veselé historky, úvahy na závažná společenská témata i odborné příspěvky z různých oborů. Porota posuzovala například originalitu projevu, využité jazykové prostředky, techniku práce s hlasem či neverbální komunikaci. Každý výstup byl něčím zajímavý, odměnu by si určitě zasloužila celá gymnaziální řečnická jedenáctka. Pravidla jsou však pravidla, a tak nakonec své vítěze máme.
V kategorii prima – sekunda zvítězila primánka Kateřina Prejzová. Druhou a třetí příčku obsadily sekundánky Tereza Votipková a Magda Urbanová. V kategorii tercie – kvarta patří medailová místa jednoznačně kvartánům – zlatá je Adéla Namyslová, stříbrný Jakub Kopecký, bronzový Vojtěch Hudec. Kateřina Prejsová a Adéla Namyslová budou školu reprezentovat v regionálním kole. Fotografie.
Mgr. Iveta Vaisová
Aktualizováno čtvrtek, 11. prosince 2014 9:39

Jeptišky

Tisk PDF
ZRUŠENO
DAN GOGGIN: JEPTIŠKY
Čtvrtek 18. prosince 2014
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
 
Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.
Autor, Dan Goggin, se původně domníval, že napsal muzikálovou komedii, která pobaví přátele a pár platících diváků navíc. Jeptišky však zůstaly na programu divadla Cherry Lane v New Yorku neuvěřitelných 10 let, dosáhly 3672 repríz a staly se druhým nejhranějším offbroadwayským muzikálem v historii.
 
Hrají: Zora Jandová, Ludmila Molinová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová, Martina Randová
 
Choreografie: Hana Čičelová
 
Hudební nastudování: Linda Finková
 
Režie: Lumír Olšovský
 
Délka představení: 140 minut, začátek v 19.30 h
Aktualizováno čtvrtek, 11. prosince 2014 12:08

Alergeny ve školní jídelně

Tisk PDF
Aktualizováno pátek, 05. prosince 2014 20:07

Alzáky

Tisk PDF

Děkujeme všem, co posílají Alzáky. Za minulou várku jsme jsme obnovili klávesnice na 17 počítačích v pracovně informatiky. Nyní sbíráme Alzáky na upgrade školní wifi sítě.

Jak můžete Alzáky škole poslat? Jsou dva způsoby.

1. Na konci nákupu na Alza.cz zadáte, že vám zboží doporučil .

2. Na Moje Alza provedete převod ze svého účtu na adresu .

Děkujeme moc.

Aktualizováno čtvrtek, 11. prosince 2014 9:39

Veršobraní na GFP

Tisk PDF
     Stejně jako vloni se i v tomto školním roce naše škola zapojila do celorepublikového festivalu Den poezie, který pořádá Občanské sdružení Společnost poezie. V rámci projektu GFP pořádalo 2. ročník Veršobraní na GFP, tentokrát na téma Řezaná poezie. Od 12.11.2014 na GFP proběhla vernisáž soutěžních prací, letos navíc s možností hlasování studentů. Ve středu 26.11.2014 byly vyhlášeny výsledky soutěže – jak hodnocení poroty, tak studentského hlasování.
     Do letošního ročníku se zapojilo více než 30 studentů a porota to rozhodně neměla lehké. V 1. kategorii se na stupních vítězů umístili Jakub Svoboda (3.místo), Julie Štemberová (2.místo) a Tereza Votipková (1.místo). V 2. kategorii se umístili na pomyslných medailových pozicích Lucie Hacklová (3.místo), Štěpánka Petričáková (2.místo) a Klára Tůmová (1.místo). Ta zcela jednoznačně zvítězila i v internetovém hlasování. V poslední kategorii se na předních příčkách umístili Markéta Masáková a Marek Malý (3.místo), Tereza Kostková (2.místo) a Viktorie Fričová s Ondřejem Černohouzem (1.místo).
     Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník. Také doufáme, že se zúčastní alespoň stejné množství soutěžících jako v tomto ročníku.

Kristýna Rajtová a Sára Žabová, studentky kvinty B

Aktualizováno pátek, 05. prosince 2014 8:40

Památník Terezín vyhlašuje

Tisk PDF
Památník Terezín

 vyhlašuje na rok 2015 XXI. ročník literární a IX. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

„...a na troskách ghetta budeme se smát...“

Název letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín pochází ze závěru neoficiální hymny terezínského ghetta, jejímž autorem je jeden z jeho nejvýraznějších divadelníků Karel Švenk.

Umění v terezínském ghettu leckdy dávalo vězňům (tvůrcům i ostatním) naději a sílu do života. Posilovalo je ve víře, že nacismus bude poražen a oni osvobozeni. Herečka a bývalá nucená obyvatelka Terezína Jana Šedová v roce 1962 o těchto na vlastní kůži prožitých pocitech napsala: Ztráta pocitu vlastní lidské důstojnosti lámala vězně nebezpečněji než hlad, těžká práce a špatné zacházení. A takové divadelní představení dovedlo často zázračně stmelit řadu bezejmenných transportních čísel (…). Kousek toho pocitu si však člověk odnesl do své studené ubikace. Taková jiskřička svítila a hřála po řadu dní.“

Myslíte, že byste se v takovéto mezní situaci, kdy je člověk na hranici mezi životem a smrtí, dokázali sami zapojit do nějakého divadelního nebo hudebního představení, abyste dali sílu svým kamarádům? Co by Vás jako diváky divadelních představení či koncertů v těžké životní situaci nejvíce posílilo? Dodala by vám umělecká tvorba (divadelní, hudební, výtvarná) skutečně naději, nebo dokonce i sílu pro další etapy vašeho života, a to nejen v Terezíně?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.                     žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II.                   žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III.                 studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I.                     žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II.                   studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 17. dubna 2015. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2014 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo                   500 Kč

2. místo                   400 Kč

3. místo                   300 Kč

4. - 5. místo            200 Kč

6. - 8. místo            100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.


Kontaktní adresa:

Památník Terezín
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka


Principova alej 304
411 55 Terezín

     
tel.: 416 782 576, e-mail:
Aktualizováno středa, 03. prosince 2014 18:16

Strana 1 z 38

JSTE TADY: Domů