František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

Jarní týdenní sběr papíru

Tisk PDF
recycle-small
Od úterý 7. 4. do pátku 10. 4. proběhne na GFP sběr starého papíru (netříděného – noviny, časopisy, knihy, kartony…). Pan školník bude od 7:30 do 8:05 před vchodem do auly (u zadního vchodu) donesený a doma zvážený papír přebírat a množství zapisovat. Během týdne (mimo pátek, odvoz do 10:00) bude možnost dovézt po dohodě větší množství papíru i odpoledne – od 14:00 do 18:00. Je možnost nosit i víčka od PET lahví.

Tři nejlepší jednotlivci – sběrači – budou odměněni věcnými cenami!

Poznámka: Polovina z celkového zisku připadne třídám (podle množství odevzdaného papíru) a studenti se svým třídním profesorem sami rozhodnou, jak peněz využijí!!!
Aktualizováno středa, 18. března 2015 18:19

Studenti čtou a píší noviny - 2. část

Tisk PDF
Zadání druhého tématu:

Česko: Západ, nebo Východ?

Patří Češi na Východ, na Západ, jinam, nebo nikam? Kam se svým životním stylem řadíte vy?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Jste Evropané, západní, či východní studenti? Proč? Jak se to pozná?
2.      Máte zkušenost s tím, jak jsou Češi vnímáni za hranicemi?
3.      Kdybyste měli žít v zahraničí, kterou zemi byste si zvolili a proč?
4.      Co se v Česku změnilo za posledních 25 let a jak tento vývoj hodnotíte?
5.      Je důležité, aby se Češi zařadili na Západ, na Východ, případně jinam?
6.      V čem se Západ a Východ liší především? Jaké jsou jejich hlavní hodnoty?
7.      Jak vnímáte aktuální konflikt mezi Evropou a Ruskem? Kde Češi v tomto sporu mají stát?
8.      Vnímáte některá období novodobé historie jako ta, kdy se Češi rozhodli špatně?
9.      Jste hrdí na to, že jste Češi? Proč?
10.  Se kterými zeměmi by mělo Česko zejména spolupracovat a které jsou pro ně naopak hrozbou?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 15.4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu 

Aktualizováno středa, 01. dubna 2015 15:31

Studenti čtou a píší noviny

Tisk PDF
Zadání prvního tématu:
Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Napětí ve světě se stupňuje, teroristé se velmi často zaštiťují islámem. Začíná skutečně souboj kultur, nebo je náboženství zneužito k boji o moc?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Mohou spolu v Evropě poklidně žít lidé různých kultur a náboženství?
2.      Kde je hranice mezi náboženstvím a agresí?
3.      Stojí za teroristickými útoky islám, nebo ho útočníci zneužívají?
4.      Bojíte se teroru v Česku a v Evropě?
5.      Je Islámský stát skutečným rizikem, nebo jen virtuálním nebezpečím?
6.      Kdo je za teror a násilí ve světě přímo či nepřímo zodpovědný?
7.      Čím islám evropskou kulturu obohatil? V čem je inspirativní?
8.      Má dnešní Evropa nějaké vlastní, svébytné hodnoty? Jaké?
9.      Kde jsou hranice svobody slova? Lze v jejím rámci zesměšňovat něco, co je druhým svaté?
10.  Jak zmírnit napětí ve světě a předcházet násilí?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 1. 4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu

Zatmění slunce

Tisk PDF
Řada našich studentů si nenechala v pátek ujít pozorování zatmění slunce. Pěkně ho přes svářečský filtr vyfotil student Jakub Rozboud z kvinty A. Po kliknutí tři záběry.
Aktualizováno úterý, 24. března 2015 10:27

Maturitní tablo 8. B

Tisk PDF
Fotografie.
Aktualizováno středa, 18. března 2015 16:05

Mobilní planetárium

Tisk PDF
GFP navštívilo Mobilní planetárium. Fotografie z projekce pro primány jsou k dispozici.

Úspěchy v recitaci na Mělníku

Tisk PDF
V pátek 6. března 2015 se studenti primy B Juliana Dindošová, Michal Dvořák, Elena Pithartová a Kryštof Ramzer zúčastnili okresního kola recitační soutěže v DDM na Mělníku, kterou tradičně pořádá Středočeský kraj. Kryštof Ramzer ve své věkové kategorii zvítězil a postoupil do krajského kola, které proběhne 15. dubna v Kolíně. Kryštofovi gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za pěkné výkony.

Literární soutěž Ministerstva obrany

Tisk PDF

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MINISTERSTVA OBRANY

Ministerstvo obrany – odbor komunikace
vyhlašuje pro studenty gymnázií

literární soutěž o nejlepší povídku s tematikou

70. výročí osvobození Československa

Text v rozsahu do tří normostran (tj. 9000 znaků včetně mezer ve formátu .doc)

odešle do soutěže škola na adresu . U každého příspěvku musí být uvedeno jméno soutěžícího, jeho věk, třída a adresa školy. Práce musí být původní a dosud nikde nepublikovaná. Každý účastník může do literární soutěže přihlásit pouze jednu povídku.

Soutěž bude uzavřena dne 15. dubna 2015.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 7. května 2015 na stránkách www.army.cz. Autoři deseti nejlepších povídek budou věcně odměněni a se svými učiteli pozváni do Prahy, kde obdrží z rukou ministra obrany certifikát. Na úspěšné studenty a jejich pedagogický doprovod čeká rovněž prohlídka reprezentačních prostor Ministerstva obrany.  

Vítězné práce budou zveřejněny jak elektronicky, tak v připravovaném sborníku, který získají všechna soutěžící gymnázia.

Pořadatel si vyhrazuje právo na další využití zaslaných soutěžních prací.                                                        

Příbeh Hanuše Jelínka

Tisk PDF
PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2015

Knihovna Jana Drdy v Příbrami za podpory 1.SčV, a.s. vyhlašuje tradiční literární soutěž pro mladé autory od 12 do 23 let "Příbram Hanuše Jelínka 2015." Soutěžit můžete v oblasti prózy a poezie. Velikost maximálního příspěvku je v oblasti prózy omezena na šest stran A4 a v oblasti poezie na pět básní. Každá oblast je rozdělena do tří věkových kategorií: 12 - 15 let, 16 – 19 let a 20 – 23 let. Do soutěže jsou přijímány pouze původní, dosud nikde nepublikované práce. Nejlepší autory ocení odborná porota a jejich práce budou vydány knižně v almanachu. Přihlášením práce do soutěže dává autor současně svolení k jejímu případnému zveřejnění. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2015. Každá z prací musí být označena jménem, adresou a datem narození autora. Soutěžní práce zasílejte na e-mail:
. Na vítěze soutěže čeká slavnostní vyhlášení (s překvapením) za účasti osobnosti z řad herců či spisovatelů, kde budou předány hodnotné ceny včetně výše zmíněných sborníků.
Aktualizováno pátek, 27. února 2015 10:17

Strana 1 z 40

JSTE TADY: Domů